Svenska välfärden måste få kosta

Löfven och Rådström Baastad: För att klara utmaningarna behöver fler komma i arbete

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Under det gånga året har många fått inse hur viktigt det är med välfärd som fungerar, som får kosta, som är ordentligt bemannad, som erbjuder de anställda bra arbetsvillkor och trygghet för alla. Ska vi fortsätta kunna göra satsningar på välfärden måste fler arbeta, skriver Stefan Löfven och Lena Rådström Baastad i dag, på första maj.
Under det gånga året har många fått inse hur viktigt det är med välfärd som fungerar, som får kosta, som är ordentligt bemannad, som erbjuder de anställda bra arbetsvillkor och trygghet för alla. Ska vi fortsätta kunna göra satsningar på välfärden måste fler arbeta, skriver Stefan Löfven och Lena Rådström Baastad i dag, på första maj.

DEBATT. Vi genomlever den största krisen sedan andra världskriget och coronapandemin har blottlagt revor i vårt samhällsbygge. Det råder ingen tvekan om att vi efter krisen kommer ha ett nytt politiskt läge och då är det viktigt för alla att se de politiska skiljelinjerna som finns i svensk politik.

Ska vi ha en starkare eller svagare välfärd? Mer eller mindre av gemensamma lösningar? Vi socialdemokrater vill ta Sverige framåt genom att prioritera välfärden, jobben, klimatomställningen och tryggheten.

Coronapandemin har prövat vårt land hårt. Under de gångna månaderna har många fått ta farväl av människor de älskar, för många har blivit av med sitt arbete och inkomst.

I allt det tunga är en sak tydlig: Vi mötte coronakrisen tillsammans. När vi nu ska lyfta vårt land så ska vi göra det också gemensamt.

För ett år sedan fanns inte något vaccin mot covid-19, nu har över 2,5 miljoner svenskar fått sin första dos. Bara den senaste veckan har 400 000 personer nyvaccinerats. Vi har, tre veckor före utsatt datum, nått målet om att minst 80 procent av alla som är över 65 år och äldre ska vaccineras. Det är i sanning imponerande.

Under det gånga året har många fått inse hur viktigt det är med välfärd som fungerar, som får kosta, som är ordentligt bemannad, som erbjuder de anställda bra arbetsvillkor och trygghet för alla.

För socialdemokratin är det här inga nyheter. Vi slarvar inte med det som måste vara det viktigaste i en välfärdsstat, nämligen välfärden. Det är därför vi i dag firar arbetarrörelsens dag under parollen ”Välfärden först”.

När vi bildade regering 2014 bytte vi riktning på den förda politiken. Vi gjort historiska satsningar på välfärden och i dag jobbar 100 000 fler i skola, vård och omsorg. Under coronakrisen har satsningarna på välfärden vuxit sig ännu större och regeringen har gjort särskilda insatser för att stärka sjukvården och äldreomsorgen.

Exempelvis lanserade regeringen förra året en stor nationell kompetenssatsning där över 10 000 anställda inom äldreomsorgen har getts möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde med en fast tjänst på betald arbetstid.

Den med hemtjänst ska få en fast omsorgskontakt, äldres rätt till god omsorg ska stärkas genom en ny äldreomsorgslag och villkoren för de anställda förbättras. Den här riktningen, där vi sätter välfärden främst, behöver fortsätta framåt.

Ska vi fortsätta kunna göra satsningar på välfärden måste fler arbeta.

Den som arbetar har makten att forma sitt eget liv och det är de miljoner människor som varje dag går till jobbet som får hjulen att rulla i det här landet. Det är därför vi ska jobba Sverige ur krisen och genomföra en kraftfull grön återstart. Att låta välfärden och jobben komma först är att låta tryggheten komma först, men trygghet handlar om andra saker också.

Under den tid Socialdemokraterna lett regeringen har vi arbetat stenhårt för att bygga upp polisen och rättsväsendet Vi är mer än halvvägs till målet om 10 000 fler polisanställda och vi har höjt straffen så att till exempel kriminella som grips med vapen häktas direkt.
Vi fortsätter att arbeta för att alla bostadsområden i Sverige ska vara trygga. Fler poliser och skärpta straff pressar gängen. Rättegångarna mot gängkriminella blir fler. Men vi är inte klara utan växlar upp arbetet med fler poliser med bättre verktyg, skärpta straff samt ökat fokus på skola och socialtjänst för att bryta nyrekryteringen.

Vi tar krafttag mot mäns våld mot kvinnor med såväl hårdare straff som förebyggande insatser och stora satsningar på kvinnojourer.

Vi socialdemokrater vet att grunden för ett starkt och jämlikt samhälle läggs i skolan. Men under några årtionden har marknaden i hög grad fått ta över kontrollen över skolans utveckling. En låt-gå-attityd har fått breda ut sig, elever har setts som kunder, lärarrollen har devalverat till att bli en sorts handledare, kunskapsuppdraget har urholkats och resultaten fallit.
Det får vara slut på det nu. Regeringen kommer se till att skolan är som starkast där utmaningarna är som störst. Mer resurser och statligt stöd ska gå dit det behövs bäst.

Vi ser också till att alla skolor ska ha fokus på kunskap och bildning. Skolor med stora brister ska stänga och oseriösa aktörer ska inte få driva skola. Inga nya religiösa friskolor ska få starta.

Vårt parti vill dessutom se till att kötid inte används som urval till skolor och en gemensam antagning till alla skolor ska införas. Vi vill att skolans kompensatoriska uppdrag ska stärkas genom att skolpengen reformeras, bland annat så att resurser fördelas mer efter behov. Så kan vi göra svensk skola till världens bästa.
Välfärden först är vårt löfte till alla som bor i Sverige när vi i dag firar första maj och vårens ankomst. Slutet på pandemin anas på horisonten och vi ska framåt – tillsammans.


Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna
Lena Rådström Baastad, partisekreterare Socialdemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE