Vi kan lära av Finland och bryta hemlöshet

Replik från Miljöpartiet om bostadsbristen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Finland har minskat hemlösheten framgångsrikt, vi vet vad som funkar och det är hög tid att Sverige följer efter, skriver Emma Hult.
Foto: Jenny Brandt Grönberg
Finland har minskat hemlösheten framgångsrikt, vi vet vad som funkar och det är hög tid att Sverige följer efter, skriver Emma Hult.

REPLIK. Stadsmissionen har rätt: staten måste ta större ansvar för hemlösheten och en avgörande åtgärd är en nationell hemlöshetsstrategi. Det räcker inte att olika aktörer jobbar på olika håll.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att motverka och förebygga hemlöshet. Det är ett viktigt steg för mer statligt ansvar, men jag vill se mer och välkomnar Stadsmissionens rapport.

Miljöpartiet har länge pekat på att Sverige ska vända blicken mot Finland, där hemlösheten minskar, och ta lärdom av deras arbete.

Finlands har sedan länge en nationell strategi med en plan för samverkan mellan stat, kommun och lokala aktörer – en modell som borde fungera väl även i samverkanslandet Sverige.

I Finland är de politiska partierna dessutom överens om att lösningarna måste få kosta pengar, det måste det få göra i Sverige också!

Vi bör också titta på finska Y-stiftelsen. En liknande stiftelse skulle kunna finansiera bostäder i Sverige för de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden och på så vis stötta kommunerna i att klara bostadsförsörjningen.

Det är ett feltänk att tro att samhället underlättar för människor att ta sig ur social problematik om de inte kan få en bostad innan problemen är lösta. Tvärtom är bostaden en förutsättning för att lösa andra utmaningar i livet. Bostad först är därför en viktig modell som borde vara självklar i hela landet.

Men det är viktigt att komma ihåg att allt fler lever i hemlöshet på grund av den svåra situationen på bostadsmarknaden. Här handlar det istället om att bygga fler nya bostäder, öka rörligheten på bostadsmarknaden och se till att det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt.

Eftersom en större del av bostadsmarknaden är bostads- och äganderätter samtidigt som prisutvecklingen har gjort det svårare för förstagångsköpare är regeringens besked om startlån för förstagångsköpare viktigt.

Finland har minskat hemlösheten framgångsrikt, vi vet vad som funkar och det är hög tid att Sverige följer efter.


Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE