Inför en Britt-Marie-pension för utarbetade

Tobias Baudin: Det måste finnas alternativ för dem som inte kan arbeta tills de är 70 år

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att, som nu sker, höja pensionsåldern utan att erbjuda andra lösningar är helt verklighetsfrånvänt och tar ingen hänsyn till det faktum att det efter ett lång och fysiskt tungt arbetsliv är kroppen som avgör hur länge det går att arbeta – inte de politiska systemen., skriver Tobias Baudin.
Att, som nu sker, höja pensionsåldern utan att erbjuda andra lösningar är helt verklighetsfrånvänt och tar ingen hänsyn till det faktum att det efter ett lång och fysiskt tungt arbetsliv är kroppen som avgör hur länge det går att arbeta – inte de politiska systemen., skriver Tobias Baudin.

DEBATT. Britt-Marie förtjänar inte bara en fika. Hon förtjänar också en pension som går att leva på efter ett långt och hårt arbetsliv. Därför föreslår Kommunal en ”Britt-Marie-pension”.

För att alla som får Sverige att gå runt, varje dag, ska kunna gå i pension med hälsan i behåll – utan att hamna i fattigdom livet ut.

En av Sveriges alla oumbärliga Britt-Maries är undersköterska och bor i Karlstad. I mer än ett år har hon stått i pandemins frontlinje i sitt arbete på en coronaavdelning på sjukhuset där hon arbetar. Det har varit tufft. Britt-Marie är 60 år. Hon har jobbat i mer än 40 år.

Det har varit ett långt och ofta tungt arbetsliv, både fysiskt och psykiskt. Men för att få en pension som går att leva på, och inte riskera en ålderdom i fattigdom, måste Britt-Marie jobba i många år till. Hon måste jobba minst tills hon fyller 70 för att få en pension på lite drygt 17 000 i månaden efter skatt.

Medlemmarna i Kommunal oroar sig över hur länge kroppen ska orka med och om de efter ett långt arbetsliv kommer få en pension som det går att leva på. Inte bara överleva.

Kommer det finnas någon möjlighet att sätta någon som helst guldkant på tillvaron. En fika med barnbarnen kanske?

Att, som nu sker, höja pensionsåldern utan att erbjuda andra lösningar är helt verklighetsfrånvänt och tar ingen hänsyn till det faktum att det efter ett lång och fysiskt tungt arbetsliv är kroppen som avgör hur länge det går att arbeta – inte de politiska systemen.

Vi har stor förståelse för att pensionsåldern behöver höjas, och det finns många medlemmar i Kommunal som vill jobba längre än den satta pensionsåldern.

Men faktum kvarstår: i snitt går medlemmarna i Kommunal i pension vid 64. Det måste finnas rimliga alternativ för de som haft ett långt, tungt arbetsliv men saknar möjlighet att jobba längre.

Det första som måste fixas är sjukersättningen. Det är helt absurt att välfärdslandet Sverige har OECDs hårdaste regler för att man ska kvalificera till sjukersättning.

Att pensionsfrågan inte är svenska riksdagens stora ödesfråga är ett mysterium med tanke på hur viktig den är, och hur stor potential den har att förbättra livet för väldigt många.

Självklart ska den som blivit sjuk efter ett långt yrkesliv få en anständig sjukersättning utan att tvingas söka jobb på en arbetsmarknad som inte finns eller tvingas ta ut sin pension i förtid och riskera livslång fattigdom.

Kommunal utgår ifrån att detta tas om hand av den utredning som ska presenteras i sommar och att politikerna också förstår vikten av att agera snabbt.

Men för Britt-Marie, och många fler, är det oacceptabelt att det efter ett långt och krävande yrkesliv bygger på att man är sjuk för att få möjlighet att gå i pension lite tidigare utan att dömas till fattigdom.

Att behöva avsluta sitt arbetsliv med att strida med Försäkringskassan om sjukersättning är ovärdigt och orättvist.

Även en arbetare i ett fysiskt slitsamt arbete ska kunna gå i pension med hälsan i behåll och få uppleva livet som pensionär som positivt. Det är helt uppenbart att det behövs en ytterligare ventil i pensionssystemet. Därför föreslår Kommunal en ”Britt-Marie-pension”.

”Britt-Marie-pension” är en pension för dem som arbetar i och arbetat länge i fysiskt tunga arbeten. De som helt enkelt har gjort sitt, bidragit till samhället sedan unga år, betalat skatt och som nu inte klarar att jobba högre upp i åldrarna utan att riskera sin hälsa.

”Britt-Marie-pension” innebär att den som behöver gå i pension innan den satta pensionsåldern ska kunna ta ut en förtida pension, och därmed kunna skjuta upp sitt pensionsuttag några år.

I det pensionssystem vi har idag finns det en viss flexibilitet gällande när det går att gå i pension. Men för väldigt många av dem som jobbat i tunga arbetaryrken så innebär att gå i pension i förtid att den redan väldigt låga pensionen blir ännu lägre.

För en stor del av Sveriges arbetare är den flexibla pensionsåldern med andra ord inte mer än en chimär – en orealistisk önskedröm.

Att kunna vänta med att ta ut sin pension i några år, och istället få en ”Britt-Marie-pension”, skulle för den här stora gruppen innebära skillnaden mellan en värdig ålderdom och att tvingas leva under fattigdomsgränsen – livet ut. Det är ofta några få år som gör hela skillnaden.

En ”Britt-Marie-pension” är den nödvändiga ventil i pensionssystemet som Sveriges arbetare behöver, och efterfrågar.

Det är en lösning som skulle innebära att en värdig pension med hälsan i behåll kan bli mer än bara en orealistisk önskedröm för Britt-Marie och många, många fler.


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE