Här är mammorna som inte får bli firade i dag

Rädda Barnen: Kraven för återförening är för hårda i nya lagförslaget

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi på Rädda Barnen möter de som på olika sätt drabbas av Sveriges restriktiva migrationspolitik. Barn far illa och deras rättigheter riskerar att kränkas även i fortsättningen om Sverige inför en permanent lagstiftning i linje med de förslag som nu ligger på bordet, skriver Helena Thybell.
Vi på Rädda Barnen möter de som på olika sätt drabbas av Sveriges restriktiva migrationspolitik. Barn far illa och deras rättigheter riskerar att kränkas även i fortsättningen om Sverige inför en permanent lagstiftning i linje med de förslag som nu ligger på bordet, skriver Helena Thybell.

DEBATT. I dag firas mors dag i Sverige. Många mammor blir uppvaktade med blommor, presenter och varma kramar. Men inte alla.

Tsegas högsta önskan är att få sin son till Sverige. Hon flydde från Eritrea och fick uppehållstillstånd i Sverige. Det är nu många år sedan. Likadant för Yordanos. Hon har levt över sex år i Sverige men barnen är kvar i Eritrea, en diktatur i långvarig konflikt.

”Jag kunde inte ta med barnen. Risken att bli skjuten vid gränsen var för stor” säger Yordanos som flydde förtryckarregimen och kom till Sverige 2015.

Hon har uppehållstillstånd här eftersom hon har skyddsbehov. Däremot kan hon inte få hit sina barn. Försörjningskraven som ställs för att få återförenas med sin familj är för höga.

Trots att hon jobbar fulltid och har bostad når hon inte upp till kraven. Sveriges helomvändning i migrationspolitiken och den restriktiva lagstiftningen har lett till att föräldrar och barn tvingas leva åtskilda under flera års tid.

I veckan inleddes slutförhandlingarna om Sveriges framtida migrationslagstiftning i Socialförsäkringsutskottet. Målet är att ta fram en migrationslagstiftning som permanent ska ersätta den tillfälliga lagstiftning som infördes 2016.

Den 22 juni hålls debatt i riksdagen och därpå fattas beslut.

Förslagen som diskuteras innebär i stort sett en förlängning av den restriktiva lagstiftningen. Fokus ligger på begränsningar, krav och signalpolitik som ska avskräcka människor från att söka skydd i Sverige.

Vi på Rädda Barnen möter barn, unga och föräldrar som på olika sätt drabbas av Sveriges restriktiva migrationspolitik. Barn far illa och deras rättigheter riskerar att kränkas även i fortsättningen om Sverige inför en permanent lagstiftning i linje med de förslag som nu ligger på bordet.

Familjer kommer att hållas splittrade och att framför allt kommer många barn och kvinnor tvingas stanna kvar i konfliktområden under lång tid om anknytningspersonen i Sverige inte når upp till de högt ställda försörjningskraven.

Föräldrar skulle också kunna bli tvungna att välja vilka av sina barn de kan återförenas med.

Ingen förälder, oavsett ursprung ska behöva ta ett sådant beslut. Det är oacceptabelt och inte förenligt med barnets bästa enligt barnkonventionen.

Att oroa sig för sina barn som lever kvar i konfliktområden och samtidigt leva med osäkerhet kring det egna uppehållstillståndet leder till försämrad psykisk hälsa och försvårar etableringen i Sverige. Rätten att få leva med sin familj är därför avgörande för en lyckad integration.

Att en begränsad rätt till familjeåterförening, i kombination med andra åtstramningar i lagstiftningen, skulle påverka antalet som söker skydd i Sverige finns det inga direkta belägg för.

Det är många komplexa anledningar till att människor flyr, i första hand handlar det om hur konfliktnivån ser ut runt om i världen och vilka skyddsbehov som finns.

Vi hoppas och tror att Sverige även i fortsättningen vill stå upp och försvara barns rättigheter, oavsett bakgrund och oavsett vilka vindar som blåser. Många barn, unga och vuxna kommer på olika sätt att drabbas om Sverige röstar igenom en fortsatt väldigt restriktiv migrationspolitik.

Vi på Rädda Barnen har sett många av de negativa konsekvenser som den tillfälliga lagen har fört med sig och vi önskar att Sverige framöver får en human och långsiktigt hållbar migrationslagstiftning som tar barnets bästa i beaktande.

På så sätt skapar vi också förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle och möjliggöra att fler familjer får fira mors dag tillsammans!


Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE