Vi ska inte vara slagträ i invandringsdebatten

Debattörerna: Behandla oss utländska arbetare som människor i stället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har aldrig begått brott – men har tillsammans kompetensutvisats fem gånger. Och detta fortsätter ske.  Det är dags att inkludera utländsk arbetskraft i den svenska modellen, som ”real people” – i stället för att bli använda som slagträn i debatten om invandring, skriver Matt Kriteman och Ali Omumi.
Vi har aldrig begått brott – men har tillsammans kompetensutvisats fem gånger. Och detta fortsätter ske. Det är dags att inkludera utländsk arbetskraft i den svenska modellen, som ”real people” – i stället för att bli använda som slagträn i debatten om invandring, skriver Matt Kriteman och Ali Omumi.

DEBATT. Att följa debatten om arbetskraftsinvandring i Sverige som kompetensutvisningsöverlevare har varit både upplysande och nedslående. Var allt det vi misstänkte sant?

  • Ja, det har huvudsakligen handlat om billig, lågkvalificerad arbetskraft från utlandet.
  • Ja, kompetensutvisning är en politisk fråga kopplad till handel och tullar.
  • Ja, egentligen är detta en vänster/höger-debatt om frihandel.
  • Nej, “varan” i den här debatten (utländska arbetare) har ännu inte blivit erkända och behandlade som riktiga människor.

Det är begripligt att borgerligheten och vissa fackförbund 2008 drev frågan om att liberalisera arbetskraftsinvandringen. Den svenska ekonomin expanderade globalt och växte snabbare än tillgången på arbetskraft. Före pandemin hade Sverige den största kompetensbristen på ett decennium. Samtidigt har det länge förekommit rapporter om utnyttjande, framför allt av lågkvalificerad arbetskraft.

I Sverige har lågkvalificerat arbete sedan länge varit hårt reglerat, välorganiserat och högt avlönat.

Vi båda har fått lära oss den svenska modellen den hårda vägen.

Vi har aldrig begått brott men har tillsammans kompetensutvisats fem gånger. Och detta fortsätter ske, även om läget har blivit något bättre.

Just nu stödjer vi fyra fall där högkvalificerad arbetskraft riskerar kompetensutvisning. Tre av dessa fall rör familjer. Nästan alla av dem har diagnosticerats med PTSD till följd av stressen. Regeringen och världen vet nu hur mycket lidande kompetensutvisning orsakar.

I en utredning som kom nyligen slår regeringen också passande nog fast att kompetensutvisningar har ”fått stora konsekvenser”.

Trots att kompetensutvisningar fortsätter skada Sveriges möjligheten att locka till sig och behålla högkvalificerad arbetskraft, fortsätter historier om allvarligt utnyttjande av lågkvalificerad arbetskraft att dyka upp.

Oseriösa arbetsgivare, det vill säga de som har förstört det här för alla andra, går fortfarande oftast ostraffade. För oss tycks det som att pendeln hela tiden svänger mellan två extremer i migrationsdebatten. Vi försöker följa med så gott det går men vi undrar följande:

  • Var lagen från 2008 ideologiskt designad för att montera ner den svenska modellen och välfärden?
  • Kanske kommer inte arbetarrörelsen att driva frågan om kompetensutvisningar innan lagen ändras tillbaka?
  • Kanske är inte Migrationsverket boven i dramat utan i stället arbetsmarknadens parter?
  • Varför behandlar de oss och inte de oseriösa arbetsgivarna som brottslingar?

Som en modig svensk, Greta Thunberg, ofta säger: ”Jag vet inte varför”.

Moderaternas senaste förslag om en skärpning av regelverket för lågkvalificerad arbetskraft har kritiserats skarpt av frimarknadsvänner, särskilt för kravet om minimilön.

Men det som partiet föreslagit skiljer sig inte nämnvärt från regler i övriga Norden eller EU.

Vad som däremot saknas i både Moderaternas och regeringens förslag är den viktigaste frågan för internationell arbetskraft, näst efter arbetstillstånd, enligt en undersökning vi lät genomföra: Att få permanenta uppehållstillstånd och den trygghet som vi har arbetat och betalat för. ”PUTvisning” har redan påbörjats. Fler fall lär komma.

Detta är sann välfärdschauvinism – och det skulle kunna stoppas, nu.

Som en partipolitiskt obunden arbetarrörelse ser vi Moderaternas förslag som ett efterlängtat och nödvändigt steg mot politisk mognad i diskussionen kring migration och ett steg bort från chauvanismen. Åtminstone för arbetskraftsinvandring utgör det en potentiell vändpunkt för integrationen. Asylfrågan är förstås en separat, humanitär fråga.

Vårt hopp är att detta är början på en konkret plan för att inkludera utländsk arbetskraft i den svenska modellen, som ”real people” – i stället för att bli använda som slagträn i debatten. Kanske kan arbetstagare få rättvisa, oavsett deras nationalitet.

Vi är dock luttrade nog att inte hoppas på för mycket. Så vi ska fortsätta att ge internationella arbetare en egen röst, även kring utredningens förslag. Vi kommer också att fortsätta uppfinna nya metoder för att främja arbetares rättigheter och skyldigheter enligt svensk lag och arbeta för att de inkluderas i den svenska modellen.

Från vårt perspektiv är inkludering nyckeln till ett hållbart sätt att attrahera och behålla talanger Sverige behöver, samt stoppa missbruk. 


Matt Kriteman, CEO , medgrundare, Real People, kompetensutvisningsöverlevare, redaktör för the Dearly Deported
Ali Omumi, CMO, medgrundare, Real People, kompetensutvisningsöverlevare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE