ÅSIKT

Ni har barnens öde i era händer, politiker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Upprop från Amnesty: Riksdagen måste rösta nej på tisdag

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar får förödande konsekvenser, skriver debattörerna.

I dag, den 20 juni är det den internationella flyktingdagen.  En dag instiftad för att uppmärksamma människor som tvingas fly krig, förföljelse och tortyr och den utsatta situation som människor på flykt befinner sig i.

Samtidigt ska riksdagen fatta ett beslut som kan komma att få förödande konsekvenser för en stor grupp människor som befinner sig i vårt land. Människor som just har flytt krig och förföljelse. Många av dem lider av trauma och har tvingats bli separerade från sina familjer.

Beslutet som ska fattas handlar om regeringens lagförslag om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening. Lagförslaget innebär en helt ny och mycket restriktiv flyktingpolitik. Amnesty International är oroad över utvecklingen och har tidigare varnat om de konsekvenser lagen kan komma att få.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd, som enligt lagförslaget skulle gälla för alla som söker asyl i Sverige, kommer leda till att människor på flykt – och som redan har drabbats av stora prövningar – tvingas fortsätta leva i daglig oro för sin framtid. Detsamma gäller för familjeåterförening. Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som skulle bli resultatet om lagen träder i kraft, skulle leda till helt förödande konsekvenser. Både för de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer.

De som kommer drabbas allra värst är barnen.

Att införa tillfälliga uppehållstillstånd är både inhumant och kontraproduktivt. De som drabbas kommer inte mäkta med att fokusera på integration. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i det nya samhället. Människor som lider av trauma kommer därför ibland inte att kunna ta till sig nödvändig behandling.

Det vi hör från myndigheter, psykologer, läkare, socialsekreterare, migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Vi förstår att situationen för vissa myndigheter och samhällsfunktioner är ansträngd.

Situationen kommer dock bli ännu värre om den tillfälliga lagen träder i kraft. I stället behöver EU dela på ansvaret för människor på flykt, och de stater som struntar i de gemensamma förpliktelserna måste ta sitt ansvar.

Sverige har länge varit ett föregångsland vad gäller flyktingpolitik och ett värdigt mottagande av utsatta människor. Att införa de åtgärder som föreslås med den nya lagen skulle få mycket stora konsekvenser inte bara för människor på flykt, utan även riskera att allvarligt skada det förtroende och goda namn som Sverige byggt upp på den internationella arenan.

Vi uppmanar nu riksdagens samtliga ledamöter att se till att lagen inte träder i kraft.

Anna Lindenfors                                                                 

Generalsekreterare                                                            

Amnesty International                                                        

Svenska sektionen                                                             

Madelaine Seidlitz 

Ansvarig flykting och migration  

Amnesty International 

Svenska sektionen

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM