ÅSIKT

Romson: Så vill jag nystarta Miljöpartiet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Vår politik får inte skapa ångest – det ska vara lätt att göra rätt, skriver språkröret

Foto: Min nya princip ska genomsyra mitt arbete med klimat- och miljöfrågorna, både som minister och språkrör för Miljöpartiet, skriver Åsa Romson.

DEBATT. Miljöpartiet gör nu en nystart. Den innebär ett starkare mandat för klimat- och miljöpolitik som utgångspunkt för det hållbara samhällsbygget.

Därför presenterar jag nu en ny princip som ska genomsyra mitt arbete med klimat- och miljöfrågorna, både som minister och språkrör för Miljöpartiet.

Det är en princip som bygger på att det ska vara lätt att göra rätt. På så sätt skapar vi en större acceptans för grön politik och det hållbara samhällsbygget. Om det gröna budskapet ska vara entusiasmerande och skapa den handlingskraft som utmaningen kräver så kan det inte vara verklighetsfrämmande eller moraliserande.

Politiken ska inte göra miljö- och klimatfrågorna till en skuld för individen, utan att ta gemensamt ansvar för en gemensam utmaning.

Ibland har Miljöpartiets politik kunnat uppfattas som att den lägger skulden på individer. Bonden som redan har en pressad konkurrenssituation förväntas betala extra för sin diesel, trots att få alternativ finns. Flerbarnsföräldern har redan som det är ett tufft schema, och får det inte lättare av att kollektivtrafiken är mer komplicerad än att ta bilen. Studenten som vill värna miljön får ett tufft dilemma när de ekologiska varorna är så mycket dyrare än de konventionella.

De val som borde vara lätta är i många fall en individuell ångest. Det skapar en känsla av orättvisa och att politikerna bara ställer krav utan att ge fullgoda alternativ.

Detta måste vi politiker ta till oss och allvarligt fundera kring. En miljöpolitik som är rättvis och gör att bättre alternativ gynnas blir mer kraftfull.

Min ambition är att en del av Miljöpartiets nystart ska handla om just detta och därför lanserar jag nu en ny princip för klimatpolitiken – klimatprincipen. Jag vill inte bara att Miljöpartiets och regeringens politik ska vara styrande för klimatet, jag vill att den ska kännas både tydlig och rättvis för alla som bor i Sverige.

Det är ett nytt kontrakt mellan stat och medborgare, som innebär detta: Gör du rätt för dig så ska du premieras. Det ska kosta att förstöra och det ska vara billigt att vara miljövän. Rätt ska vara lätt.

Principen måste visa sig i konkret politik. Flera förslag och beslut visar redan i den riktningen.  Med Miljöpartiet i regering blir det billigare att reparera i stället för att köpa nytt och lättare att sätta upp solceller på taket. Merparten av regeringens stora klimatsatsningar ger stöd till kommuner, regioner och företag som investerar i klimatsmarta lösningar. Genom Klimatklivet och stadsmiljöavtal byggs nu laddinfrastruktur och biogas ut i hela landet så att det blir lättare att använda de klimatbästa bilarna. 

Men vi behöver göra mer för att klimatpolitiken ska kännas rättvis i vardagen. I min roll som språkrör och klimat- och miljöminister kommer jag i enlighet med klimatprincipen att jobba med fokus på tre saker:

Det vardagsnära miljöarbetet är grunden. Det är i vardagen och det lokala samhället som klimat- och miljöpolitiken blir verklig. Det är allt från investeringar i utsläppsminskningar till fundamentala frågor som rätten till rent vatten och frisk luft. Den nationella politiken ska stötta kommunerna i genomförandet av ambitiösa planer.

Pengar tillbaka. När vi politiker, i enighet med klimatprincipen, höjer skatterna på det som förstör miljön, så ska vi samtidigt kompensera för detta. Därför måste vi bli bättre på att ge tillbaka. Detta ska vara i form av skattelättnader för den eller det som gynnar miljön och för det som skapar jobb.

Fokus på det klimatsmarta resandet. Transporter är det som ger mest utsläpp i Sverige idag. Det behövs många och kraftfulla åtgärder för att minska dessa och samtidigt underlätta för alla att enkelt och smidigt att ta sig till jobbet, mataffären eller hockeyträningen som miljövän. Sverige behöver göra mer för att satsa på regionala tåg, spårvagnar, nya busslinjer, moderna cykelvägar och förnybart bränsle till bilar och lastbilar.

För att klimatprincipen ska vara kraft- och effektfull är det minst lika viktigt att samhället ser vad klimatskatterna går till, som vad de tas från. På så sätt gör vi omställningen verklig och relevant för fler.

Klimat- och miljöfrågorna är gemensamma utmaningar och lösningarna måste skapa entusiasm och handlingskraft hos oss alla, inte individuell ångest. Omställningen ska vi göra tillsammans. Därför ska den också ske på ett rättvist sätt. Min nya klimatprincip – att det ska vara lätt att göra rätt – är en start på ett arbete som syftar på precis det.

Åsa Romson, språkrör och klimat- och miljöminister (MP)

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.