Vi hör er oro – fler borde klara skolan

Replik från Lärarförbundet om gymnasieelevers dåliga betyg

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fler behöriga lärare och bättre tillgång tiill studievägledare är bland de åtgärder som behöver för att åtgärda elevernas dåliga betyg, skriver debattören i en replik.
Fler behöriga lärare och bättre tillgång tiill studievägledare är bland de åtgärder som behöver för att åtgärda elevernas dåliga betyg, skriver debattören i en replik.

REPLIK. Med blandade känslor läser jag elevkårernas upprop i Aftonbladet. Förfäran över nedslående utslagningsmekanismerna i gymnasieskolan. Men stolthet över att elevkårerna tydligt sätter fingret på de verkliga problemen. Besvikelse över att våra skolpolitiker förenklat en komplex problembild till enbart problem med ordning och reda.

Många fler ungdomar skulle nå en gymnasieexamen om de på varje lektion mötte behöriga lärare med rätt förutsättningar att genomföra undervisningen. Lärarförbundet kallar detta lärareffekten. Vi har lösningarna som gör att lärareffekten ska få högre verkan i gymnasieskolan:

 • För det första: Stärk Elevhälsan, liksom tillgången på speciallärare och specialpedagogisk kompetens.

  Gymnasieutredningen lyfter fram att cirka 40 procent av eleverna har behövt specialpedagogiskt stöd någon gång under sin studietid på grundskolan. Det finns all anledning att tro att detsamma gäller inom gymnasieskolan.
 • För det andra: Eleverna har rätt att möta legitimerade och engagerade lärare.
  Vi behöver fler och smartare utbildningsvägar så att personer med redan färdiga ämnesstudier ska kunna utbilda sig till ämneslärare, bland annat att kombinera arbete som lärare under handledning varvat med studier för behörighet.
  Även studiefinansieringen behöver ses över då många i målgruppen redan har nått taket för antal terminer med studielån och har hunnit skaffa sig högre levnadskostnader.
 • För det tredje: Bättre tillgång på studie- och yrkesvägledning. Alla elever som hoppar av gymnasieskolan bör ha en planering för hur utbildningen kan slutföras.
  Kommunerna borde erbjuda alla ungdomar under 20 år som inte har en gymnasieexamen fortsatt utbildning. 
  Skolverket har i en rapport visat att cirka 7 000 av de elever som inte uppnår en examen bara har enstaka kurser som de behöver komplettera. Många av dessa elever är förmodligen motiverade att snabbt få dessa överstökade.

Fler elever än i dag kan klara gymnasieskolan. Men det krävs rätt fokus och rätt insatser från våra politiker.


Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.


Publisert:

LÄS VIDARE