S klarar inte av att stå upp för svenska värderingar

Annie Lööf: Slut med värderingslösa ledarskap – vi ska ta tillbaka den svenska politikens ryggrad

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har framförallt värderat att stärka sin makt, skriver Annie Lööf
Foto: Tomas Oneborg, Anders Wiklund/TT
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har framförallt värderat att stärka sin makt, skriver Annie Lööf

Sverige står inför ett värderingsval. Bakom oss har vi en mandatperiod där värderingar vi tidigare tagit för givet utmanats. Våra gator har vid en lång rad tillfällen tagits över av nazister och i delar av våra förorter växer den radikala islamismen sig starkare.

Vi har populistiska krafter till såväl höger som vänster som vuxit sig starkare och fått andra partier att vackla i sina grundläggande värderingar, värderingar som historiskt byggt Sverige starkt. Vi har haft en socialdemokratiskt ledd regering som inte klarat av att stå upp när det blåser.

En röst på Centerpartiet är en röst på att stärka samhällets mest grundläggande värderingar.

  1. Sverige ska vara ett land som håller samman. Sveriges positiva utveckling behöver gynna alla delar av landet. Centerpartiet vill skapa en närmare vård med kortare vårdköer i hela landet, en närvarande polis som kan öka tryggheten oavsett var du bor. Vi vill därför genomföra en stor primärvårdsreform under nästa mandatperiod och se 10 000 fler polisanställda, varav 1 000 fler poliser till Norrland. Vi vill dessutom satsa på infrastruktur i hela landet och införa ett landsbygdsavdrag, som kan ge upp till 3 000 kronor mer i plånboken för boende på landsbygden.

  2. Sverige ska vara ett jämställt land. Jämställdhet för Sverige framåt. Centerpartiet vill därför satsa över 6 miljarder på att få bort de oförklarade löneskillnaderna i staten och vi vill tillsammans med parterna sluta en överenskommelse om mer jämställda löner. Vi vill utveckla förlossningsvården och höja straffen för sexualbrott. Vi vill få en mer jämställd integration, där även utrikesfödda kvinnor ges en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och där hedersförtrycket med kraft motas tillbaka.

  3. Sverige ska stå upp för medmänskligheten. Sverige måste ha råd att värna de mest utsatta i samhället. Centerpartiet går till val på att stärka den personliga assistansen, öka möjligheterna till sysselsättning och utbildning samt att öka valfriheten för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

  4. Sverige ska vara ledande i den gröna omställningen. En av Centerpartiets mest grundläggande värderingar är ansvaret för kommande generationers möjlighet att kunna fortsätta leva på den här planeten. Vi vill stoppa utsläppen, inte utvecklingen. Därför vill vi möjliggöra för företag och privatpersoner att ta ökat ansvar för miljön och klimatet. Vi vill införa ett grönt ROT-avdrag för klimatinvesteringar i hemmet, investera i nästa generations miljöteknik för att minska utsläppen och forska mer för att ställa om fordonsflottan på såväl våra vägar, i luften och på haven.

  5. Sverige ska stå upp för företagsamheten, liberalismen och marknadsekonomin. Såväl socialismen som nationalismen innebär ekonomiska återvändsgränder. En öppen ekonomi, där små företag ges stora möjligheter, i en värld där handeln är fri och global, lägger grunden för vårt välstånd. Vi behöver sänka kostnaderna för företagen, göra det mer lönsamt att arbeta och vara pådrivande för handel, och samarbete. Vi ska vara delar av värderingsburna samarbeten. EU-medlemskapet ska värnas och Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato.

  6. Sverige ska mota tillbaka extremismen. Nazism, radikal islamism och vänsterextremism har ingen plats i vårt samhälle. När samhället under gångna mandatperiod stundtals varit tagna på sängen behöver vi under de kommande fyra åren genomföra en rad insatser för att pressa tillbaka de som hotar vårt demokratiska samhälle. Vi vill kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationers verksamheter, skolor ska kontakta hemmet om barn och unga visar tecken på extremism och radikalisering och vi ska tillföra resurser för utbildning om extremism och förintelsen till ideella organisationer.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har framförallt värderat att stärka sin makt, i stället för att använda makten för att stärka de värderingar som genomsyrar samhället.

Detta värderingslösa ledarskap behöver få ett slut. Sverige har aldrig varit ett land fritt från värderingar och svenska politiska ledare måste klara av att stå upp för de grundläggande värderingar som byggt Sverige starkt.

Vi tänker återupprätta den svenska politikens ryggrad. För Sverige är fantastiskt. Men just nu stormar det här. Det blåser hårda vindar, och otryggheten, oron och främlingsfientligheten breder ut sig. Vi har sett hur andra svepts med, men vi tänker inte förlora fotfästet. En röst på Centerpartiet är en röst på ett nytt, värderingsstyrt ledarskap som stadigt fortsätter framåt.


Annie Lööf, partiledare Centerpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: