Debatt

Avskaffa de nya antagningsreglerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sveriges förenade studentkårer ser kvalitet ihögskolan ur flera olika perspektiv. Ett sådant är antagningen.

Inför skolåret 2010-11 har regeringen beslutat att nya antagningsregler för högskolan ska träda i kraft. De nya reglerna ska användas för att hårdare konkurrenssätta de sökande i högskolan och komma bort ifrån 20,0-poängsinflationen.

En av förändringarna är att en gymnasiestudent ska kunna få med sig extra meritpoäng om den valt specifika kurser. Sveriges förenade studentkårer är kritiska till regeringens tillvägagångssätt och ändringsförslag, det tycks bottna i en förlegad syn på vem som är student och diskriminerar äldre potentiella studenter som beslutar sig för att studera.

Det tvingar dessutom unga att fatta beslut om sin framtid i en ålder då de borde tillåtas göra misstag och senare i livet garanteras en andra chans. SFS anser att det är vårt gemensamma samhällsansvar att inte lagstadga in orättvisor i utbildningssystemet.

Om vi utgår ifrån att normstudenten kommer direkt från gymnasiet, har föräldrar som är akademiker och svenska som modersmål kan reformen tyckas vara tämligen okontroversiell. Valet att gå vidare till högre studier är självklart för många med den bakgrunden. Med införandet av tidigare val och meritpoäng kommer överrepresentationen av grupper som redan i dag har en enkel resa till högskolevärlden att bli större.

Unga som inte har en akademisk tradition i sin familj har med andra ord inte samma förutsättningar att högskoleutbildas. För de som gått ut i det äldre systemet finns inte heller några övergångsregler, vilket kommer att göra att de inte kommer kunna konkurrera om högskoleplatser på samma villkor.

I sammanhanget finns det två stora faror med förslaget. Den första är att Sverige får en mer likriktad studentgrupp, vilket är en kvalitetsrisk. Den andra är att den sociala mobiliteten sakta kommer att stagnera. Ingen av dessa följder är på något vis positiv för Sverige som kunskapssamhälle.

I dag ökar mångfalden i den svenska studentgruppen. Det vill säga att grupper som tidigare inte valt att äntra högre utbildning faktiskt nu har börjat göra det. Ett bra exempel är att en tredjedel av studenterna är mellan 26-40 år gamla.

Mångfalden ställer nya krav på pedagogik och lärartäthet när studenter som inte har möjlighet till hjälp hemifrån eller akademisk vana väljer högre studier. Högre studier är däremot en rättighet för alla oavsett bakgrund och högskolorna ska därför vara tillgängliga för alla som vill studera.

SFS ser det som positivt att mångfalden inom högskolan främjas, men för att det ska ske är det av yttersta vikt att antagningsreglerna är utformade efter den svenska befolkningens olika socioekonomiska förutsättningar och att högskolan har resurser för att erbjuda studier av högsta internationella kvalitet.

Det går givetvis att argumentera att alla gymnasiestudenter har samma förutsättningar att göra strategiska val tidigt, men vi vet alla att så inte är fallet. Verkligheten är en helt annan och regeringens syn på vilka som bör ha möjlighet att studera måste här ifrågasättas.

Frihetsargumentet eller valbarheten får inte missbrukas i sammanhang som det här. Det är regeringens ansvar att arbeta fram och föreslå system som gör det möjligt för svenska medborgare att utbilda sig och bidra till svensk tillväxt, de nya antagningsreglerna går tvärtemot den typen av målsättningar.

Det paradoxala i regeringens argumentation är att det talas om en högskola av världsklass men samtidigt frånses den kvalitetshöjande faktorn mångfald och vilka samhälleliga förutsättningar som finns för att säkerställa en mångfald inom högskolan.

Det är ansvarsfullt att rigga ett antagningssystem som tillgodoser de flesta individers särskilda behov och förutsättningar. Det är dessutom viktigt att en icke-normstudent som kommer till högskolan möts av en tillgänglig och inkluderande miljö med hög lärartäthet.

SFS föreslår därför att nästa regering, oavsett färg, avskaffar meritpoängssystemet och skjuter till reella resurser till den högre utbildningen.

Klas-Herman Lundgren

Ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS

Robin Moberg

Vice ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skola & utbildning

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning