Debatt

M förstår inte hur järnvägen funkar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Moderaten Jan-Evert Rådhström kritiserar i Aftonbladet Miljöpartiets förslag för att minska tågkaoset vi nu upplever. Han vill att vi lägger fram en konkret plan, vilket vi av en händelse gjorde på en presskonferens samtidigt som hans artikel publicerades.

Rådhström menar att det är ren otur att tågtrafiken inte längre klarar snö, och att uppstyckningen av järnvägstrafiken i en massa olika småbolag är en bra sak som lett till att man kan ”förbättra och utveckla” järnvägen.

Men detta är att i grunden missförstå hur järnvägen fungerar. Det som kännetecknar järnvägen är att den för att vara effektiv måste få utgöra ett sammanhållet system. På samma sätt som det är svårt att få en hiss att fungera effektivt om man sätter in tre hisskorgar i ett hisschakt och låter dessa skötas av tre olika bolag samtidigt som man låter olika aktörer sköta hissmotorn, service av våningsknapparna och byte av glödlampor så är det svår att optimera en järnväg som är uppstyckad på det vis som den svenska järnvägen är.

Detta innebär inte en kritik av konkurrens som metod, utan vår poäng är helt enkelt att Moderaten Rådhström helt enkelt inte förstår hur en marknad fungerar. Marknaden har ofta en inneboende oförmåga att korrekt värdera framtida risker i förhållande till nutida kostnader, och ingenstans blir detta så tydligt som när man försöker skapa en marknad på en järnväg.

Vårt niopunktsprogram har två huvudlinjer. Den första handlar om att vidga kapaciteten och öka underhållet. Det gäller exempelvis att öka det förebyggande underhållet som gör att problem kan undvikas, och att öka kapaciteten genom att bygga nya spår. Ett system som drivs nära sin maxkapacitet är sårbart.

Den andra huvudlinjen handlar om att skapa ett integrerat och sammanhållet järnvägssystem. Det handlar om att skapa en situation där de ekonomiska drivkrafterna gynnar långsiktighet och hållbarhet, inte kortsiktiga vinster och sårbarhet. När det gäller järnvägen köper den som köper billigt i slutändan dyrt. Kortsiktiga vinster äts snabbt upp när systemet inte fungerar när det snöar.

Vi vill därför exempelvis att det statliga bolaget Jernhusen, som äger mark och byggnader runt stationerna, ska ägna sig mindre åt att ta ut kortsiktiga hyresintäkter och mera åt att se till att den verkliga kärnverksamheten, lokaler åt tågreparationer och väntsalar, fungerar. Därför vill vi föra samman Jernhusen med Banverket så att denna strategiska funktion faktiskt fungerar. Vi vill också ge SJ ett långsiktigt uppdrag att se till att den långväga tågtrafiken fungerar, annars kommer det inte att beställas några nya tåg som klarar snön i framtiden. För sådana beställningar, det handlar om miljardklassen, krävs långsiktighet.

Men detta kräver också att regeringens planer på en total avreglering stoppas. Det kommer helt enkelt inte att vara möjligt för små privata bolag som kapat alla kostnader att hålla sina billiga tåg rullande under svåra vintrar. Vi vill också ändra Banverkets upphandlingsmodell som helt enkelt inte fungerar eftersom den är för administrativt tung och leder till att kvaliteten offras.

Rådhström lever i just den fantasi om den perfekta självreglerade marknaden som gav oss finanskrisen. Men i valet mellan att bygga nya spår för att få rum med fler tåg, och att försöka pressa in mängder med små tågbolag på de spår som redan är överfulla är det rationella valet faktiskt att bygga fler spår, inte att fantisera om att marknaden på något sätt kan klarar av att köra två tåg på samma spår samtidigt.

Vi har inte råd att ha glada och obekymrade nyliberaler som beslutar om järnvägen om vi ska få den att fungera.

Vi måste sammanföra kärnverksamheterna under en aktör så att vi får någon ordning och någon som tar ansvar för helheten. Människor ska inte behöva stå och frysa utomhus när de väntar på tåg för att järnvägsstationen lagt ner eller har ett begrännsat öppethållande. Tågverkstäderna ska utföra underhåll på tågen, inte generera hyrespengar till staten.

Karin Svensson Smith

Ledamot riksdagens trafikutskott (MP)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Samhälle

ÄMNEN I ARTIKELN

Samhälle