Alliansen: Så ska vi vinna valet i höst

Möten med väljarna Fördjupat samarbete Kräva svar av oppositionen Engagera gräsrötterna

Vi närmar oss slutet av mandatperioden. Vi tog över ett Sverige där många samhällsproblem hade sopats under mattan. Vårt främsta fokus har varit att återupprätta arbetets värde och göra upp med den tidigare politik som systematiskt förtidspensionerade 140 personer varje dag.

En sjuksköterska får varje år behålla motsvarande en hel extra månadslön tack vare jobbskatteavdraget. Därtill har vi sänkt kostnaderna för att nyanställa och satsat stora resurser på att människor som behöver utbildning eller stöd att finna ett nytt arbete ska få det. Samtidigt har viktiga insatser gjorts för att stärka förutsättningarna för entreprenörskap, stoppa utslagningen i skolan genom ökat fokus på kunskap, ta krafttag mot köerna i sjukvården och minska utsläppen av koldioxid.

Trots att mycket har åstadkommits, ser vi att utmaningarna framåt är mycket stora. Arbetslösheten är fortsatt hög och tillväxten svag. Den allra viktigaste uppgiften under nästa mandatperiod är att föra en politik för fler jobb och därmed lägga grunden för en långsiktig återhämtning.

För att få förnyat förtroende av svenska folket ska vi under tiden fram till valet ta fyra viktiga initiativ.

För det första ska vi föra samtal med väljarna om framtiden. Alliansen ska i god tid innan valdagen möta väljarna med en tydlig reformagenda för nästa mandatperiod. Under våren och försommaren kommer vi att presentera resultaten av de reformgrupper som arbetar med att ta fram våra gemensamma förslag.

För det andra ska vi fördjupa Alliansens politiska samarbete. I höstens val ska vi möta väljarna med en gemensam Allianspolitik på fler områden och synas mer tillsammans än i förra valet.

För det tredje ska vi avkräva vänsteroppositionen svar på hur deras gemensamma och finansierade politik ser ut. Vänsterpartiets stora inflytande i den rödgröna oppositionen har kraftigt förstärkt de politiska skillnaderna mellan regeringsalternativen.

I praktiken har Mona Sahlin gett Lars Ohly vetorätt över vänsterpartiernas gemensamma svar. Det var tydligt i frågan om framtiden för den svenska fredsinsatsen i Afghanistan. Vänsteroppositionen klarade inte av uppgiften att presentera en gemensam syn i frågan. Nyligen lovade man dessutom att avveckla succén med avdrag för hushållsnära tjänster.

Samma vänstersväng ser vi i den ekonomiska politiken. Socialdemokraterna presenterar massiva skattehöjningar för låg- och medelinkomsttagare liksom kraftigt utbyggda bidragssystem. Trots det klarar oppositionen inte av att finansiera hela sin politik. Häromveckan utlovades reformer på 23 miljarder kronor utan någon som helst finansiering.

För det fjärde ska vi kavla upp ärmarna. Vår ambition är att vi var för sig och tillsammans ska göra den största politiska mobiliseringen i Sveriges historia. Vi ska maximera antalet personer som deltar i vår kampanj och skapa möjligheter att engagera sig direkt i Alliansen.

I takt med att de två regeringsalternativen presenterar sina svar kommer de politiska skillnaderna att bli än tydligare. Inte minst i valets huvudfråga om hur jobben ska bli fler och hur vi kan bygga Sverige starkt efter krisen.

Vänsterpartiernas enda svar är att byta arbetslinje mot bidragslinje och gå tillbaka till den politik som väljarna röstade bort i förra valet. Vi vill gå en annan väg. Jobben blir inte fler av massiva skattehöjningar för sjuksköterskor, vaktmästare och metallarbetare. Vi vill fortsätta se till att det är lönsamt för människor att arbeta, underlätta för entreprenörskap och förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Sveriges utmaningar är stora, men det är också möjligheterna. Vi är fyra partier som tillsammans har visat att vi kan ta ansvar för Sverige. Nu vill vi fortsätta utveckla Sverige till att bli ett ännu bättre land för alla människor.

Per Schlingmann (M)

Anders Flanking (C)

Erik Ullenhag (FP)

Lennart Sjögren (KD)

Följ ämnen i artikeln