Skyddet för utsatta barn måste stärkas

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Kattis Ahlström, Bris: Vi föreslår tre åtgärder för att undvika nya tragedier

Kattis Ahlström, Bris generalsekreterare
Kattis Ahlström, Bris generalsekreterare

Förra veckan dog ett barn i Karlskrona som en följd av ett larmande fax som blev liggande hos socialtjänsten. Fallet ska nu utredas. Vad som redan är alldeles kristallklart är att tragedin är ett bevis på att samhället har svikit.

Några dagar senare föll en dom i Borås tingsrätt som kan komma att få betydelse för hur framtidens skydd av barn ska utformas. Ett syskonpar i Mark, båda i förskoleåldern, rycktes 2009 upp från det enda hem de kände till. ”De vinkade till mig genom bakluckan, sen försvann de”, har fostermamman Eva berättat för SVT:s Uppdrag granskning.

Senare visade det sig att inga brister fanns i familjehemmet, och att syskonen alltså ryckts upp från sin trygghet i onödan, vilket är skälet till att en politiker och tre socialsekreterare har dömts för tjänstefel av Borås tingsrätt.

Att samhället på olika sätt sviker de barn som är allra mest i behov utav skydd är tyvärr ingen nyhet. Våren 1971 upprördes hela Sverige av att treåriga Maria misshandlades till döds av sin styvfar. Familjen var känd hos sociala myndigheten, men ingen vuxen hade träffat Maria. Bris startades som en följd av tragedin, i syfte att verka pådrivande för att misshandel av barn skulle förbjudas, vilket blev verklighet 1979.

I år fyller alltså lagen som kriminaliserar våld mot barn 35 år, men misshandel av barn har inte upphört. Sedan 2006 har Bris sett en markant ökning av kontakterna som handlar om psykiskt och fysiskt våld. Alltför många barn hör också av sig till Bris med dåliga erfarenheter av sociala myndigheter som svikit dem och som på olika sätt brustit i sitt ansvar att tillgodose barnens mänskliga rättigheter.

Fallet i Karlskrona stärker vad Bris kommit fram till genom vår dagliga kontakt med barn och unga: att samhällets skydd för utsatta barn måste utredas och stärkas.

Bris föreslår även följande åtgärder:

Inför specialistutbildning i barnskydd.

Det är i huvudsak socionomer som jobbar med att utreda och bedöma barnskyddsärenden. Socionomer som jobbar med den här typen av komplicerad myndighetsutövning är inte sällan nyutexaminerade, utan längre arbetslivserfarenhet. Akademikerförbundet SSR har varnat för att dåliga arbetsvillkor och en hög personalomsättning hotar kvaliteten i socialsekreterarnas utredningar. De socionomer som ingriper för barn saknar även specifik utbildning om barns behov. Bris vill därför att en särskild utbildning i barnskydd inkluderas i socionomprogrammet.

Säkerställ att det finns rutiner kring anmälningsförfarande vid varje skola. Vi vet att det finns en stor osäkerhet kring att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Skolan är en aktör som har stort ansvar att anmäla misstankar av detta slag.

Bemanna samtliga socialjourer dygnet runt med utbildade socionomer

Knappt 70 procent av landets kommuner har en socialjour som är bemannad dygnet runt med socionomutbildad personal, enligt färska siffror från Socialstyrelsen. För barn som är utsatta kan det vara avgörande att få en snabb hjälpkontakt efter misshandel eller övergrepp. Bris vet att våld och övergrepp varken upphör på helgerna eller under semestern. Tragedin i Karlskrona visar oss att ett liggande fall kan få ödesdigra konsekvenser.

Kattis Ahlström

Bris generalsekreterare

Publicerad: