ÅSIKT

Sverige är världens bästa land att åldras i

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Äldreministern: Oppositionen ger en skev bild av verkligheten

Foto: Maria Larsson (KD)

Vi matas nästan dagligen med en bild av svensk äldreomsorg i allvarlig kris med omfattande problem och äldre som inte får den vård de borde ha rätt till. Oppositionen under ledning av Socialdemokraterna är inte sena med att haka på denna beskrivning. Men denna bild är missvisande. Nio av tio äldre säger att de är trygga med den omsorg som de får. Nio av tio av de äldre som har hemtjänst är nöjda med sin omsorg och åtta av tio inom särskilt boende är nöjda med omsorgen som ges. Detta är resultatet i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning, som visar hur de äldre uppfattar äldreomsorgen.

Resultaten har också blivit bättre i år jämfört med förra året. Det är dessutom allt fler som säger sig vara mycket nöjda istället för att vara ganska nöjda. Andelen som är missnöjda respektive otrygga är mindre än fem procent. Deras otrygghet ska tas på största allvar och det finns självklart mer att göra för att utveckla omsorgen om äldre. När anhöriga har varit med och hjälpt äldre att svara på enkäten har även den anhörige fått svara på frågan om vad de tycker om samarbetet med omsorgspersonalen. Nio av tio anhöriga tycker att samarbetet fungerar bra.

Dessa uppgifter är viktiga att lyfta fram då bilden av en omsorgssektor i kris gör att människor känner en obefogad oro inför att bli gammal och beroende av omsorg. Det gör också att omsorgssektorn riskerar att bli oattraktiv som arbetsgivare. Generella svartmålningar vinner ingen på. Särskilt inte om de baseras på enstaka omständigheter.

Sedan 2008 har vi en nationell och årligen återkommande brukarundersökning. Jämfört med hur det var under tidigare socialdemokratiska regeringar är detta ett verkligt paradigmskifte. Nu får de äldre själva säga vad de tycker. Deras åsikter efterfrågas och är viktiga. Men tidigare regeringar visade inget intresse för de äldre eller av att mäta kvalitet. Var det av rädsla för att resultaten inte skulle vara till regeringens fördel? Som äldreminister är jag mer intresserad av att svart på vitt få veta vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, än att i varje läge förmedla en bild av en perfekt fungerande äldreomsorgsverksamhet.

Samtidigt tänker jag inte stillatigande se på när vår äldreomsorg konsekvent framställs som ett misslyckande och när en hel yrkeskårs arbetsinsatser reduceras till de olyckliga fall som uppmärksammats. En nylig publicerad rapport i Help Age International visar att Sverige är världens bästa land att åldras i. Statistiken från rapporten bygger på uppgifter från olika FN-organ, Världsbanken och WHO.

Om oppositionen vill ha en seriös debatt om äldreomsorgen kan man inte bortse från denna internationella studie eller resultatet av brukarundersökningarna.

Sedan är jag den första att tillstå att det finns stora skillnader mellan kommunerna. Eftersom äldreomsorg är ett kommunalt ansvar kan kommunerna använda brukarundersökningen för att se hur just deras förbättringspotential ser ut. Regeringen är upptagen av att hjälpa dem som svarat att de inte är nöjda eller känner sig otrygga. Arbetet med att ge äldre personer förutsättningar att fortsätta vara den man är och har varit hela livet, även när man blir gammal, får aldrig avstanna. Regeringens riktade satsning för att förbättra omsorgen om de mest sjuka äldre fortsätter därför under nästa år, liksom det investeringsstöd vi ger för att säkerställa att kommunerna har tillräckligt med platser inom särskilt boende och trygghetsboenden.

Men vad vill Stefan Löfvén? Tänker han fortsätta arbetet med att mäta faktiska resultat inom omsorgen, eller skulle en socialdemokratiskt styrd regering falla tillbaka till en omsorg styrd av ideologiskt tyckande istället för fakta och mätbara resultat? Äldreomsorgen är bättre i dag än den var för sju år sedan, tack vare att vi vet vad som fungerar bra och vad som fortsatt måste förbättras. Det arbetet måste få fortsätta.

Maria Larsson (KD)

Barn- och äldreminister