ÅSIKT

Hur har Systembolaget hjälpt vinarbetarna?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kampanjen Rättvis Vinhandel har frågor till Systemets vd Magdalena Gerger

Bästa Magdalena Gerger,

Det var med stort intresse vi lyssnade till Ekots lördagsintervju förra lördagen (7/9), där du berättade om Systembolagets etiska arbete. Systembolaget är en av världens största inköpare av vin och precis som du säger har ni makt att påverka arbetsvillkoren på Sydafrikas vingårdar. Det är därför glädjande att Systembolaget sedan ett år tillbaka infört etiska koder.

Hittills har Systembolaget inte krävt att människorna som producerar svenska folkets middagsviner ska kunna leva på sina löner. Ni har nöjt er med att acceptera minimilöner som i Sydafrikas fall är 105 rand/dag, (ca 70 kronor), löner som innebär att ett normaltstort hushåll, med något så ovanligt som två heltidsarbetandes vuxna, kan täcka 42 procent av familjens näringsbehov. Det är därför en fantastisk nyhet att Systembolaget nu lovar att arbeta för så kallade levnadslöner, det vill säga löner beräknade på faktiska levnadsomkostnader. Det skulle minska konsumentens oro att vinet tillverkats av arbetare som svälter.

Budskapet om Systembolagets satsning har just nått arbetare på sydafrikanska vingårdar genom Afrikagruppernas generalsekreterare Gabi Björsson som befinner sig i vindistriktet Stellenbosch. Arbetarna har bett oss framföra följande hälsning till dig, Magdalena: ”Vi uppskattar att Systembolaget säger att de vill jobba för en levnadslön. Vi skulle vara de första att salutera ett sådant initiativ. Men ord måste följas upp av aktion. Våra tidigare erfarenheter säger oss att de stora spelarna mest använder stora ord. Arbetare kan inte leva på den nuvarande knappa lönen och människor med pengar kommer titt som tätt men lämnar mest ord efter sig.”

Ett uttalande i lördagsintervjun som gjorde oss förvånade var: ”Precis med hjälp av vårt initiativ och vår drivkraft så har man infört minimilöner. Det var faktiskt precis när jag var nere i Sydafrika.”

Om du menar minimilöner som sådana har de ju funnits inskrivna i sydafrikansk lag länge. Om du syftar på höjningen av minimilönerna i Sydafrika så tillkom de som respons till ett dramatisk historiskt skeende för snart ett år sedan, då den största vilda strejkvågen någonsin svepte över den sydafrikanska jordbrukssektorn och tiotusentals lantarbetare lade ner arbetet. Vilket initiativ från Systembolaget menar du ledde till höjda minimilöner?

Vi uppskattar att ni följer upp de missförhållanden vi slog larm om i somras med de sex sparkade arbetarna, även om det var tråkigt att höra att du inte visste vad som hänt med dem. Då vi är i kontakt med majoriteten av alla fackligt anslutna arbetare på Sydafrikas vingårdar hjälper vi gärna till med information om deras och andra arbetares situation. De sex omtalade arbetarna hälsar att de fortfarande är sparkade, att de nedbrunna bostadshusen inte byggts upp och att det möte som Systembolaget tagit på sig att arrangera mellan gårdsägaren och facket inte blivit av.

Det vore intressant att veta mer om förändringarna i ert arbete och hur ni tänker er den nya satsningen på levnadslöner. Vi tror att vi kan bidra med kunskap om förhållandena i Sydafrika och ser fram emot en dialog för att förbättra villkoren för de arbetare som gör Systembolagets viner, inte bara i Sydafrika utan även i Chile och Argentina. I dag medverkar vi på ett seminarium i riksdagen där du är varmt välkommen att delta i diskussionen om hur lantarbetare, producenter och Systembolaget tillsammans kan verka för humana villkor längs vinets värdekedja.  

Kampanjen Rättvis Vinhandel

Afrikagrupperna

Latinamerikagrupperna

SAC:s fackklubb på Systembolaget

Livsmedelsarbetarförbundets fackklubb på Procordia i Örebro

CSAAWU, fackförening för lantarbetare, Sydafrika

Sikhula Sonke, fackförening för lantarbetare, Sydafrika

Bawusa, fackförening för lantarbetare, Sydafrika

Anamuri, lantarbetarorganisation, Chile

UST-MNCI, lantarbetarorganisation Argentina