Sänk snuspriset - för hälsans skull

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Osakligt av Anders Borg att hävda att snuset är ett samhällsproblem

Regeringen vill höja skatten på snus. Men ur hälsosynpunkt vore det bättre att sänka snuspriset, menar debattören.
Regeringen vill höja skatten på snus. Men ur hälsosynpunkt vore det bättre att sänka snuspriset, menar debattören.

När finansminister Anders Borg hävdar att snusning är ett stort samhällsproblem har den osakliga retoriken uppnått nya höjder. Att han säger så beror inte på snusets eventuella skadeverkningar, utan helt enkelt på de enorma presumtiva skatteintäkter som han vill åt.

Vid förra höjningen sades det att snus definitivt inte ska kosta mer än cigaretter, eftersom snus är mindre hälsofarligt.

Nu är detta ändrat. Man känner sig onekligen som ett av fåren i George Orwells Djurfarmen.

Historiskt sett har både produkten snus och dess producenter blivit missgynnade, bland annat genom inskränkningar för reklam. Länge förekom skräckpropaganda i skolorna om munhålecancer. I många år kunde man läsa felaktiga varningstexter som "snus ger cancer" på snusdosorna

Om man skulle göra en undersökning idag och ställa frågan "Är snus hälsofarligt?" så skulle säkert majoriteten efter all denna antisnuspropaganda svara ja.

Denna felaktiga tro rider givetvis Anders Borg på idag.

När jag började snusa i början på 1970-talet kostade en dosa snus, á 50 gram löst, 1 krona. Jämförelsevis kostade en ask cigaretter vid samma tid 5 kronor, varav 4 kronor var skatt.

Den höga skatten på cigaretter motiverades på den tiden med att rökare drar på sig högre sjukvårdskostnader. Detta är logiskt och inget att anföra mot.

Enorma summor har genom åren lagts ner på forskning om snusets eventuella skadlighet. Visst har forskningsresultat uppvisats vad gäller diabetes och bukspottkörtelcancer. Men dessa resultat är så svaga att man egentligen inte kan säga något om dem.

Snusforskarna är idag uppdelade i två läger. Den ena halvan har kommit fram till att snusning inte är farligare än kaffedrickning. Den andra halvan menar att ännu har vi inte hittat några starka samband mellan snus och ohälsa, men det är bara en tidsfråga, eftersom snus innehåller tobak med alla dess farliga ämnen. 

Vad gäller priset på lössnus idag så är det redan dyrare än de dyraste cigaretterna. Innehållet i dosan har minskat från 50 gram till 42 gram.

Varför då denna höga skattebelastning på snus?

Enligt Borg beror det på att snuset är ett stort samhällsproblem, och man vill därför minska användandet. Detta rimmar onekligen illa med att man samtidigt kämpar för att introducera svenskt snus inom EU.

Sanningen är dock en annan. Det handlar givetvis om minskade skatteintäkter på framför allt cigaretter.

Samtidigt ökar snusandet markant.

Att öka skatten på cigaretter idag torde alltså ge en ganska liten effekt, eftersom det finns mindre antal rökare idag. En del skulle övergå att köpa smuggelcigaretter och en del skulle börja snusa.

Jag hävdar att det är direkt hälsofarligt att höja priset på snus mer.

För redan idag finns det mindre nogräknade tobakshandlare som säljer snus där bäst före datumet gått ut till halva priset. Snus är ett livsmedel och ingen vet vad som händer när snus blir för gammalt.

Skulle snuset bli ännu dyrare finns risken för att marknaden skulle locka till sig ännu fler mer eller mindre amatörmässiga småproducenter på snusmarknaden, med billiga, ej kontrollerade produkter. Det förekommer redan skräckexempel där dosan är full med mögel och man försöker dölja dålig smak och lukt med kraftiga smaktillsatser.

Ur hälsosynpunkt borde priset på snus därför snarare sänkas - till exempel till 2002 års nivå.

Mats Sacher

Publisert: