Debatt

Jobba sex timmar - behåll hela lönen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Kommunanställda i Göteborg får sex timmars arbetsdag men ändå behålla heltidslönen, enligt ett nytt förslag från de rödgröna.

Reformen har avfärdats som populism och en kvinnofälla från borgerligt håll.

– Ni har pratat om rätten till heltid men vill nu satsa på deltid, det drabbar kvinnorna, sa Jessica Polfjärd (M) i kvällens "20 minuter".

I dag skrev tidningen Metro om ett förslag som den rödgröna majoriteten i Göteborg har lagt om att på prov införa sex timmars arbetsdag inom delar av den offentliga verksamheten, till exempel inom äldrevården. Syftet är att se om det skapar fler jobb och bättre hälsa.

I kvällens "20 minuter" möttes Vänsterpartiets ekonomisk politiska talesperson Ulla Andersson och arbetsmarknadsutskottets ordförande, moderaten Jessica Polfjärd för att debattera frågan.

"Fler behöver arbeta fler timmar"

Jessica Polfjärd menade att det, för att klara välfärden, är nödvändigt att fler får chansen att jobba heltid och det behövs fler arbetade timmar, inte färre.

– Det här leder till färre lärare, färre anställda inom vården. Och eftersom vi blir fler och äldre så kommer välfärden att behövas, sa hon.

Men Ulla Andersson menade att effekten av att människor arbetar färre timmar per dag kommer att vara så positiv för hur vi mår att det kommer att leda till att fler orkar arbeta till pensionen.

– På det sättet så blir det sammanlagt fler arbetade timmar och fler får delta. Människor måste få mer tid, till exempel med barnen, sa hon.

Hon pekade också på att olyckorna och skadorna blir färre om man arbetar kortare dagar.

"Risken för olyckor minskar med kortare dagar"

– Risken för arbetsplatsolyckor ökar ju senare på dagen det är, sa hon.

Enligt Jessica Polfjärd skulle ett sådant här förslag vara ett hårt slag mot den svenska modellen där arbetsmarknadens parter avtalar om arbetstid.

– Politiker ska inte bestämma arbetstiden. Det här skulle försvaga kollektivavtalen. Och det kommer att ha negativa effekter på kvinnors lönebildning, sa hon. 

Men den bilden delade inte Ulla Andersson.

– Det är rimligt att fatta ett politiskt beslut om det här, för det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Och att lönerna skulle bli lägre stämmer inte, vi pratar ju om bibehållen lön, sa hon.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt