ÅSIKT

Myndigheterna sviker vår svenska landsbygd

Debattören: Vem f-n ska ta samhällsansvar, om inte statens myndigheter?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Kronofogdemyndighetens nedläggningar är inget annat än ett brutalt svek mot landsbygden och en obstruktion mot en brett förankrad politisk viljeinriktning, skriver Lennart Sohlberg (S). Texten är ett montage.

DEBATT. När Kronofogdemyndigheten ska verkställa regeringens, med bred riksdagsmajoritet understödda, beslut att decentralisera statlig verksamhet, väljer man att samtidigt centralisera regionalt och lägga ner kontor på mindre orter som Mora, Arvika och Hudiksvall.

Syftet sägs vara att underlätta myndighetens kompetensförsörjning genom att större enheter skapar ”möjligheter till intern rörlighet och utveckling för våra medarbetare”. Myndigheten hänvisar också till att det, på de orter där verksamheten läggs ner, saknas högskola och ”vissa viktiga samverkanspartners”.

Men allvarligt talat! Mytbildningen om svårigheterna med kompetensförsörjningen på mindre orter frodas fortfarande i de ”fina salongerna”. Är det verkligen Kronofogdemyndighetens inställning att det bara är på högskoleorter man kan få tag i kompetent personal? Vore det så, skulle inte många kommuner över huvud taget fungera. För att inte tala om att näringslivet borde ha centraliserat sina verksamheter för länge sen.

Digitaliseringen borde göra det möjligt för medarbetare att bo och verka utanför regioncentra, i stället för att användas som ett alibi för att centralisera verksamheten, med hänvisning till att allt fler kundkontakter sker digitalt. Detta har näringslivet fattat. Varför skulle det inte fungera i statens verksamheter?

Sen handlar det ju inte ”bara” om de cirka 30 arbetstillfällen på ”småorterna” i Kronofogdens verksamhet som förloras . Det handlar om cirka 30 familjer med ofta två vuxna och ett antal barn, någonstans 60 till 80 personer som berörs direkt.

Statens myndigheter, först Skatteverket och nu Kronofogden, är de som driver den nedåtgående spiralen för ”småorter” på landsbygden.

Därtill berövas andra arbetsplatser inom vård, omsorg och det privata näringslivet kompetent personal. Skolor tappar elever när familjer tvingas flytta.

Allt detta innebär – när karusellen, som kastar iväg kompetent personal från ”småorterna”, snurrat ett varv till – att näringslivet till slut också tvingas centralisera sina tjänstemannajobb och skolorna tappar ännu fler elever.

Detta leder till färre lärarjobb på mindre orter och därmed ytterligare färre möjligheter för högskoleutbildade, kompetenta människor att bo kvar utanför regioncentra.

Statens myndigheter, först Skatteverket och nu Kronofogden, är de som driver den nedåtgående spiralen för ”småorter” på landsbygden. Vem f-n borde egentligen ta samhällsansvar, om inte statens myndigheter?

Det är ju också en uttalad ambition hos regering och riksdag att statens myndigheter ska bidra med livskraft och underlätta kompetensförsörjningen även utanför högskoleorter och regioncentra.

Kronofogdemyndighetens nedläggningar är inget annat än ett brutalt svek mot landsbygden och en obstruktion mot en brett förankrad politisk viljeinriktning, beslutade i ett läge då sittande regering är bakbunden.

Om inget tydligt skifte i myndigheternas attityd till kompetensförsörjningen på mindre orter sker, kommer karusellen att snurra vidare till dess landsbygden är tömd på kompetent personal i alla verksamheter, på alla nivåer. Det är bara att hoppas att siste man kommer ihåg att släcka lampan när alla flyttat ”till stan”!


Lennart Sohlberg, oppositionsråd i Mora (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:

ARTIKELN HANDLAR OM