Debatt

Vården sviker offer för sexövergrepp

#Metoogrupper i upprop: Det räcker inte att lyssna – nu måste politikerna agera

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Representanter från 13 olika metoogrupper bjuder in politiker till möte anågende sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och sjukvård.
Representanter från 13 olika metoogrupper bjuder in politiker till möte anågende sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och sjukvård.

DEBATT

DEBATT. #metoo borde ha inspirerat till politiska förslag om förbättrad vård för psykisk ohälsa till följd av sexuella övergrepp och hedersförtryck, men trots att det är valår har initiativen varit otillräckliga. Därför vill vi lyfta sjukvårdsfrågan och skapa dialog mellan Metoo-rörelsen och politikerna.

Upprop som #bortabrahemmavärst, #intedinhora, #underytan, #utanskyddsnät och #vårdensomsvek vittnar om traumatiserade personer som fått undermålig vård samt i de värsta fallen utsatts för kränkningar av vårdpersonal. I uppropet #omniberättarlyssnarvi vittnade 1 299 psykologer om sina patienters och klienters utsatthet – sammanlagt minst 39 500 berättelser om övergrepp.

Att prata om övergrepp är fortfarande förknippat med skam. Många berättar inte vad de utsatts för, och vården är ofta dålig på att fråga. Men det största problemet är att tillgången på verksam behandling brister.

Utan behandling är risken betydande för långvarig psykisk ohälsa, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression och ångest – med minskad livskvalitet samt i värsta fall självmordsbenägenhet som följd. Risken är också större att drabbas av fysisk ohälsa, missbruk eller långtidssjukskrivning.

Ett av sju politiska åtgärdsförslag från metoo-uppropens samordning berör ökade satsningar på behandling. I Almedalen visade jämställdhetsminister Lena Hallengren och Moderaternas jämställdhetspolitiska talesperson Jessica Polfjärd engagemang för frågan, men genom hela valrörelsen har vi saknat förslag på konkreta satsningar.

Uppskattningsvis får endast 5 procent av patienterna med psykisk ohälsa vård enligt nationella riktlinjer. De som söker vård efter övergrepp avvisas eller får vänta alldeles för länge, trots att effektiva psykologiska behandlingar finns. Skulle vi för något kroppsligt tillstånd acceptera att så få får rätt vård?

Föreställ er att bara 5 procent skulle få vård för livmoderhalscancer. Det skulle aldrig accepteras.

Här har vården fått resurser att arbeta med informationskampanjer, screening på befolkningsnivå och omfattande rutiner för att så många som möjligt ska få behandling i ett tidigt skede.

När hundratusentals vittnat om trakasserier och övergrepp lyssnar vi – men det räcker inte att bara lyssna. Det måste till konkreta insatser och särskilda medel för målgruppen.

Vi vill se en vård som arbetar proaktivt och uppsökande, för att tidigt fånga upp dem som utvecklar psykisk ohälsa till följd av sexuell utsatthet. Det ska vara lika självklart med screening för sexuell utsatthet när det är relevant som cellprov för dem som riskerar livmoderhalscancer.

Personer i prostitution, med drogberoende eller hedersutsatta söker mer sällan vård. De bör därför få frågor om utsatthet i kontakter med socialtjänsten och andra samhällsinstanser, och vid behov hjälpas vidare till vård.

Vården ska vara dimensionerad efter antal drabbade. En kraftig utökning av psykologisk behandling krävs därför inom såväl primärvård som specialistvård, både för barn och vuxna.

Metoo-uppropen besitter viktig kunskap både ur patient- och behandlarperspektiv. I #omniberättarlyssnarvi finns psykologisk expertis inom trauma och vårdutveckling som är helt nödvändig i det förändringsarbete som måste ske.

Vi bjuder nu in ansvariga politiker (däribland socialminister Annika Strandhäll och socialpolitisk talesperson för nya moderaterna Camilla Waltersson Grönvall) till ett möte i augusti.

Det är när vi tillsammans sätter oss ned och diskuterar lösningar som de bästa möjligheterna till förändring finns.

#omniberättarlyssnarvi
Amanda Simonsson, leg psykolog
Charlotte Ulfsparre, leg psykolog
Kristina Bondjers, leg psykolog och doktorand
Maria Bragesjö, leg psykolog och doktorand
Erica Mattelin, leg psykolog och doktorand
Johanna Ekdahl, leg psykolog och docent i klinisk psykologi
Kerstin Bergh Johannesson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, med. dr.
Maria Sandgren, leg psykolog och fil. dr.
Sveriges Kliniska Psykologers Förening
Olof Molander, leg psykolog och doktorand
Gustav Jonsson, PTP-psykolog

#allmänhandling
Ingrid Mårtensson

#bortabrahemmavärst
Hanna Kaiser Barnes
Karin Tennemar

#ickegodkänt
Ulrika Konstig
Anna Hermelin

#intedinhora
Gabriella
Ida
Ida
Juliana
Amanda

#lättaankar
Cajsa Fransson
Frida Wigur
Linda Svenson

#metoobackstage
Anna Velander Gisslén

#nödvärn
Kerstin Dejemyr

#sistabriefen
Elin Ahldén
Maja Stridsberg
Mimmi Sköldberg

#slutvillkorat
Denise Cresso

#underytan
Galaxia Elias

#utanskyddsnät
Birgitta Johnsson
Lotten Sunna

#virivermurarna
Katarina Risberg
Malin Isaksson
Mia Blomberg

#vårdensomsvek
Natalia Valiente Vecchio

Samordnare för metoo-uppropen
Emmy Lilliehorn
Elin Andersson


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Valet 2018

LÄS VIDARE

Männen har inte insett att det är en ny tid nu

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Metoo

Debatt

Psykisk ohälsa

Camilla Waltersson Grönvall

Annika Strandhäll

Sexuella övergrepp