SD: Så kan vi stoppa de kriminella gängen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jimmie Åkesson och Kent Ekeroth: Beslagta dyra klockor och lyxbilar

Den tilltagande organiserade kriminaliteten är en följd av den ansvarslösa politik som bedrivits i årtionden. Mest tydligt är detta i dag i Malmö där 200 poliser arbetar med att stoppa våldsvågen i staden. Detta är enligt rikspolischefen den största utredning man någonsin bedrivit under en koncentrerad tids- period. Undfallenheten mot de kriminella organisationerna har lett till att situationen för länge sedan passerat vad som kan godtas i ett tryggt samhälle.

De som hävdar att skriverierna om Malmö handlar om svartmålning och överdrifter gör det lite väl enkelt för sig. I polisens egna rapporter kan man läsa om att hela stadsdelar i staden är att betrakta som mer eller mindre laglösa, att droghandeln sker öppet och att de boende inte vågar eller vill anmäla brott till polisen. Den ansvarslösa politiken har skapat ett parallellsamhälle där ett helt annat rättssystem råder.

Sverigedemokraterna menar därför att Sverige, precis som andra länder, behöver införa särskild lagstiftning för att bekämpa den organiserade kriminaliteten. I dag presenterar partiet ett åtgärdsprogram för att bekämpa denna typ av kriminalitet.

Den viktigaste delen i åtgärdsprogrammet handlar om införandet av särskild lagstiftning, som vi väljer att kalla för Särskilda metoder mot organiserad kriminalitet. I USA finns en lagstiftning som går under beteckningen Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Det var med hjälp av denna lagstiftning som den dåvarande åklagaren i New York, Rudy Giuliani, lyckades få ledarna för de kriminella nätverken i staden fällda för att ha använt kriminella organisationer för att begå en lång rad olika brott.

Principen bakom RICO är att man gör det brottsligt inte bara att begå enskilda brott utan även att deltaga i ett mönster av organiserad kriminalitet. På detta sätt kan man skapa möjligheter att lagföra även ledarna för nätverken och inte bara de underhuggare som gör grovjobbet.

Vad som kan betecknas som ett mönster av deltagande i organiserad kriminalitet ska styras av en uppsättning villkor som fastställs i lag. Lagstiftningen måste naturligtvis anpassas efter svenska förhållanden och det ska vara förbehållet rikskriminalpolisen att utreda brott enligt denna lagstiftning.

Det måste även bli lättare för samhället att beslagta egendom som förvärvats eller finansierats genom kriminell verksamhet. Personer dömda för organiserad kriminalitet som lever i palatsliknande hem, äger dyra klockor och kör lyxbilar ska få dessa beslagtagna såvida de inte kan ge en rimlig förklaring till hur de på laglig väg kunnat införskaffa dessa egendomar.

Utöver dessa förslag vill partiet även i dessa särskilda brottsmål kraftigt skärpa straffen, öppna upp för kronvittnen samt sänka kraven för användande av tvångsmedel.

Detta åtgärdspaket kommer inom kort att läggas fram till riksdagen som en motion med anledning av händelse av större vikt. Vi hoppas på detta sätt lyfta debatten från att bara handla om pajkastning mellan Socialdemokraterna och regeringen.

Jimmie Åkesson

Kent Ekeroth

Publisert: