ÅSIKT

Kvacksalveri är inte någon livsåskådning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Christer Sturmark svarar Terry Evans: ”Jag har en grön groda hemma”

Hemma hos mig bor en grön talande groda. Den kan berätta om framtiden och det förflutna för den som vill lyssna. Saken är dock den att det är bara jag som kan se grodan. Den vibrerar på en ljusfrekvens som vanliga människor inte kan uppfatta.

Våra mänskliga sinnen är ju trots allt begränsade.

Tyvärr är det också bara jag som kan höra grodan. Den talar på en ljudfrekvens som vanliga människor inte kan uppfatta. Våra sinnen är ju begränsade.

Men om du betalar mig en tusenlapp så kan du få komma hem till mig och ställa frågor till grodan. Så återberättar jag för dig vad grodan svarar. Endast tusen kronor. Det är det väl värt?

Hur trovärdig är denna min berättelse? Hur troligt är det att jag talar sanning? Eller är det rimligt att betrakta mig som en bedragare?

Terry Evans skriver i sin replik (1/3) till min debattartikel (27/2) att han ”tjänar [sitt] levebröd på andekommunikation”. Att detta påstående skulle vara sant är lika sannolikt som min historia om grodan här ovan.

Vår samlade kunskap om verklighetens beskaffenhet ger oss ungefär samma grund att tro på talande grodor som avlidna människors andar. Så låt oss konstatera att Terry Evans inte tjänar sitt levebröd på andekommunikation.

Däremot tjänar han sitt levebröd på att en del människor tror att han kan prata med andar. Är då Terry Evans per automatik en bedragare?

Det finns två möjligheter: antingen är han en självbedragare som har lyckats lura sig själv att tro att han besitter denna förmåga. Eller så är han en simpel bedragare som cyniskt utnyttjar människors sorg och längtan efter kontakt med sina avlidna anhöriga.

Jag vet inte vilket av dessa två alternativ som gäller för Terry Evans, även om min gissning faller på det sistnämnda. Men det är en ren spekulation från min sida.

Terry Evans skriver i sin replik: ”Sedan när blev det olagligt i Sverige eller EU att ha och ägna sig åt en

livsåskådning?”

För det första är det ingen som har sagt att hans verksamhet är olaglig, eller att kommunens uthyrning av lokaler skulle bara ett brott. Däremot menar jag att hans verksamhet är cynisk och djupt omoralisk. Jag menar också att kommuner inte ska använda sina lokaler för att bidra till sådan verksamhet.

Fört det andra är det ingen livsåskådning Evans sysslar med. En livsåskådning är ett filosofiskt och moraliskt idé- och värdesystem. Evans seanser har ingetdera. De är bara banalt kvacksalveri.

Evans skriver vidare ”Jag vill poängtera att de människor som kommer till mig som medium kommer från alla slags samhällsgrupper.”

Jag har aldrig uttalat mig om vilka som kommer till Terry Evans shower. Jag föreställer mig att de är både sympatiska och vettiga, ofta kanske bärande på en sorg efter någon nära anhörig som gått bort. Att Evans profiterar på detta är inte olagligt, men bortom all värdighet och respekt för människor och deras sökande efter mening.

Slutligen har Evans bestämt sig för att Humanisterna inte behövs, ” Ni gör ingen nytta.” skriver han. Tänk om Evans för ett ögonblick kunde lyfta blicken från sin biljettförsäljning och begrunda hur mycket vidskepelse och vanföreställningar om andar och demoner skadar och dödar människor runt om i världen. Detta ägnar sig den internationella humaniströrelsen bland annat åt. Om Evans fick en liten glimt av detta, kanske han skulle bli en smula mera ödmjuk inför vad han sysslar med.

Christer Sturmark

Ordförande Humanisterna