ÅSIKT

V vilseleder om vinster i välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centerpartiet: Antingen är V okunniga – eller så ljuger de medvetet

Vänsterpartiet har upprepade gånger, bland annat i riksdagsdebatten den 13 juni och på DN debatt den 4 juli hävdat att välfärdsföretag plockar ut åtta miljarder i vinster och att den summan kunnat användas till att nyanställa 20 000 personer.

Problemet är att vänstern inte förstår eller medvetet misstolkar fakta. De åtta miljarderna man nämner som vinst är i själva verket ett rörelseresultat där bland annat vinstskatt ingår.

Det finns två möjliga förklaringar till Vänsterpartiets ständiga utspel om riskkapitalbolag, åtta miljarder och 20 000 jobb som går förlorade. Antingen kan man inte skilja på rörelseresultat och vinst eller så är man medveten om skillnaden men väljer att medvetet ljuga för det svenska folket.

Saknar partiet förmågan att skilja på rörelseresultat och vinst så visar det på allvarliga kunskapsbrister i förståelsen för ekonomi och företagens villkor – förvisso en kunskapsbrist som förmodligen inte vållar särskilt stora reaktioner. Men bristen finns i ett parti som så sent som förra valet var redo att tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet ta över regeringsmakten om man vann valet.

Är det så att Vänsterpartiet medvetet ljuger för det svenska folket och väljer att förleda opinionen i en viktig debatt om välfärdens fortsatta finansiering så tar de inte ansvar för det demokratiska samtalet. Har man ambitionen att förtjäna det svenska folkets förtroende och ytterst makten att lagstifta och därmed påverka människors liv bör man också vara den första att självsanera politik och kommunikation så att den inte vilar på osann grund.

Flertalet politiska expertkommentatorer förutspådde ett annat Vänsterparti med Jonas Sjöstedt vid rodret. Men exemplen ovan är tecken på att Vänsterpartiet är samma gamla parti med samma gamla brister.

För Centerpartiets del är det prioriterat att vi når fram till en långsiktigt hållbar och kvalitativ välfärd. Vi vill se en välfärd med privata aktörer och där medborgaren har möjlighet att själv avgöra vem man vill gå till. Vi kompromissar inte med valfrihet i välfärden och vi har goda argument för vår uppfattning som är tryggt förankrad i vetenskaplig evidens.

Så bygger man en långsiktigt hållbar politisk linje.

Anders W Jonsson

Vice partiledare Centerpartiet