Stoppa utställningen ”Body worlds”

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Högst oklart var kropparna kommer ifrån

Med anledning av att utställningen ”Body Worlds” öppnar på Tom Tits i Södertälje den 20 juli, känner vi ett ansvar att ge en bakgrund. Enligt somliga är utställningen informativ och utbildande, och enligt upphovsmannen Gunther von Hagens ska den ge ”ett ökat perspektiv på döden och uppskattning av livet”.

Utställningen lockar genom sin sensationalism. Besökarna får se plastifierade, till stor del flådda kroppar i olika positioner, exempelvis en gravid kvinna uppskuren från skötet så att man kan se barnet. Hans senaste verk är en kropp föreställandes Jesus uppspikad på ett kors. Utställningen har fått stor uppmärksamhet, men också kritiserats av MR-grupper samt förbjudits i Polen och Frankrike.

Granskningar av von Hagens verksamhet har med tiden lett till allt fler frågor kring kropparnas ursprung. År 2002 stoppades exempelvis en leverans med kroppar till von Hagens, vilka senare spårades till en rysk rättsläkare som dömdes för att ha sålt hemlösas, fångars och sjukhuspatienters kroppar utan tillstånd.

Då von Hagens konfronterats med frågor om kropparnas ursprung har han bland annat sagt: ”Jag använder definitivt aldrig outkrävda kroppar från fångar, kroppar från mentalsjukhus eller avrättade fångar till de offentliga utställningarna”. Ordvalet väcker onekligen frågor om ursprunget hos eventuella kroppar som inte förekommer i de offentliga utställningarna. Von Hagens har även sagt att han inte kan bevisa att personerna inte avrättats, men att han ”inte tror det”.

Von Hagens är numera bosatt i Dalian i Kina, där han har skapat sin bas för framtagandet av plastifierade kroppar, ”Plastination City”, med över 200 anställda. Kroppar som levereras till anläggningen har visat sig ha dödsattester och donationsbevis, men på grund av donatoranonymiteten så tillåter inte Von Hagens att de plastifierade kropparna kontrolleras mot dessa dokument.

Även om Von Hagens ges garantier från kinesisk sjukhuspersonal att alla kroppar kommer från donationer och har upphandlats korrekt och etiskt, så bör man starkt ifrågasätta värdet av dessa garantier, med tanke på Kinas väldokumenterade bruk att skörda organ från avrättade fångar som påståtts ha gett ”samtycke”.

I rapporten ”Bloody Harvest” från 2009 avhandlas dessutom skörd av organ från levande Falun Gong-utövare. Där dokumenteras telefonsamtal till 17 sjukhus i Kina med förfrågningar om organdonationer. Av inspelningarna framgår tydligt att organ i många fall kommer från just Falun Gong-utövare. Även tre oberoende vittnen har styrkt dessa uppgifter med egna berättelser.

Falun Gong är en andlig metod vars utövare i Kina sedan 1999 utgör en av de största förföljda grupperna i världen. Ett okänt antal sitter i kinesiska fängelser och arbetsläger. Falun Gong-utövare är kända för sin goda hälsa, vilket gör att de blir attraktiva som ofrivilliga organdonatorer. Von Hagens anläggning i Dalian ligger nära tre olika fångläger.

Med tanke på ovanstående undrar vi varför denna utställning bjudits in till Sverige. Hur kan Tom Tits tycka att det räcker att ”lita” på von Hagens? Sträcker sig Tom Tits moraliska ansvar gentemot eventuella drabbade och även mot sina besökare verkligen inte längre än så?

Vi anser att Sveriges regering bör stoppa utställningen från att visas i Sverige och därmed utgöra ett gott exempel för andra länder.

Johan Alpmar

Vice Ordförande

Andrea Elvhage

Styrelseledamot

SHRIC –Supporting Human Rights In China

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN