Varför är ni så flata mot EU:s snusförbud?

Debattören: Regeringen har chansen att bättra på folkhälsan – men väljer tomt snack

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Snus är långt mer hälsosamt än rökning, och skulle kunna fungera som en metod just för att sluta röka cigarretter, skriver debattören.
Snus är långt mer hälsosamt än rökning, och skulle kunna fungera som en metod just för att sluta röka cigarretter, skriver debattören.

DEBATT. I Sverige konsumerar vi ungefär lika mycket tobak som i övriga EU. Men vi har den lägsta tobaksrelaterade dödligheten i Europa. Det beror på att vi snusar mer och röker mindre. På torsdag prövar EU-domstolen om exportförbudet för snus är förenligt med EU-rätten. Tobakspolitiken är ett kontroversiellt område, men det ursäktar inte att regeringen låter bli att ta strid för snuset när frågan att tillåta export prövas en gång för alla.

Det drabbar inte bara tillväxt och jobb i Sverige och gör att staten tappar miljarder i skatteintäkter, utan bidrar också till försämrad folkhälsa i resten av Europa. Det handlar bokstavligt talat om liv och död.

Det finns förmodligen ingen regering som har talat så mycket om folkhälsan som den nuvarande. Men när man i veckan har chansen att göra sin största insats för folkhälsan den här mandatperioden väljer regeringen att inte agera. Förhandlingarna i EU-domstolen gäller det exportförbud av snus som har funnits sedan Sverige gick med i EU för mer än 20 år sedan.

Att regeringen och handelsminister Ann Linde inte ställer sig bakom snuset och argumenterar för ett slopat exportförbud visar med all önskvärd tydlighet att talet om folkhälsan stannar vid just tal.

När snuset behandlades i EU-domstolen förra gången år 2004 slog den fast att snus ska betraktas som en ”ny” produkt och inte tillåtas eftersom den kan vara en inkörsport till rökning.

När lagstiftningen som reglerar vilka tobaksprodukter som får säljas på EU:s gemensamma marknad gjordes om för några år sedan tilläts en rad nya produkter som e-cigaretter.

Det motiverades med att de är mindre skadliga än cigaretter och kan vara en väg bort från rökning och nikotinberoende. Att i det läget inte tillåta snus för att det är en ny produkt faller på sin egen orimlighet. Särskilt som snus har använts i Sverige sedan åtminstone 1800-talets början.

Ännu dummare är det såklart att påstå att snus leder till ökad rökning, när erfarenheten från Sverige visar att det är precis tvärtom, många använder snus för att sluta med rökningen. Effekten av Europas snusförbud är att fler fortsätter med det farligare alternativet cigaretter.

I ett hälsoperspektiv är det förstås bäst att inte använda några tobaksprodukter alls. Men i jämförelse med cigaretter är snus 95–99 procent mindre farligt. Sverige har den lägsta frekvensen av tobaksrelaterad dödlighet i Europa. Det beror inte på att svenskar använder mindre tobaksprodukter än andra, utan på att de flesta väljer snus framför cigaretter. Snus är ett mindre farligt alternativ till cigaretter och är en stor anledning till att Sverige har EU:s lägsta andel rökare, runt fem procent.

Siffror från EU-kommissionen gör gällande att 700 000 personer i EU dör av rökning varje år. Dödsfallen orsakade av svenskt snus kan rent av vara noll, i alla fall om man får tro en av de senaste studierna om globala hälsorisker publicerad i den ansedda medicinska tidskriften the Lancet.

Om exportförbudet hävs innebär det en stor vinst för folkhälsan i Europa. Samtidigt får Sverige möjlighet att öka exportinkomsterna och skapa fler jobb.

Men genom att inte agera säger regeringen nej till både och. Det hade man kunnat förstå om snuset var en större hälsorisk än cigaretter och andra tobaksprodukter – men inte när det är precis tvärtom.

Antingen bryr sig regeringen inte eller så förstår den inte hur Europapolitiken fungerar. Det är ett generalfel som Europas rökare och svenska skattebetalare får betala ett högt pris för.


Christofer Fjellner


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE