Skär inte ner på vår läkartid, regeringen

Debattören: Inte rimligt för patienter att träffa nya läkare vid varje besök

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fler läkare bör finnas i primärvården, och vårdcentraler ute i landet bör kompletteras med mindre mottagningar för att se till att patienter får träffa samma läkare, skriver debattören.
Fler läkare bör finnas i primärvården, och vårdcentraler ute i landet bör kompletteras med mindre mottagningar för att se till att patienter får träffa samma läkare, skriver debattören.

DEBATT. Krisen i primärvården är akut. Endast 40 procent av svenskarna har en fast läkare, trots att lagen säger att alla ska ha rätt till det. Köerna för att träffa en läkare har ökat och endast 20 procent av den svenska läkarkåren arbetar inom primärvården.

Regeringens lösning på problemet är ta bort rätten att träffa en läkare. Det är att slå undan benen för patienterna och kommer att ge konsekvenser inom hela sjukvården.

Många som ringer till sin vårdcentral för att få en tid hos en läkare, möts av en telefonist som berättar att tiderna är slut. ”Var god ring i morgon igen”. Låt mig klargöra en sak. Du ska inte få höra att du ska återkomma när du söker hjälp. Du ska i stället i närtid få träffa en läkare som gör en professionell bedömning av vilken behandling du behöver.

Nu gör Socialdemokraterna och Miljöpartiet tvärtom och tar bort rätten att träffa en läkare inom sju dagar. I stället erbjuder de en ”medicinsk bedömning” av vem som helst inom vården inom tre dagar. Det är helt befängt.

Regeringen sminkar upp grisen och urholkar patientens rättigheter med det här förslaget. Det visar att regeringen står svarslös inför de växande köerna. Och det är du som drabbas.

En väl utbyggd och tillgänglig primärvård är grunden för en fungerande sjukvård. Primärvården är den vård som finns närmast människor och den sammanhållande länken i vårdkedjan. Då är det extra viktigt att den första länken i kedjan är stark och hållbar. Därför behövs fler läkare som står beredda vid din första kontakt med vården.

Det fattas i dag 1 400 läkare i primärvården. Primärvården bemannas istället i allt större utsträckning av stafettläkare, vilket gör att patienten ofta får träffa flera olika läkare – något som i slutändan riskerar att leda till att allvarliga sjukdomar missas.

För att fler patienter ska få möjlighet till en fast läkarkontakt krävs därför förändringar.

Centerpartiet vill att primärvården ska kunna bestå av både större vårdcentraler och mindre mottagningar med bara en läkare och en sjuksköterska. Möjligheten att starta små mottagningar gör det också enklare att starta mottagningar på landsbygden.

I syfte att få fler läkare till primärvården ska det inledningsvis räcka med en läkarlegitimation för att kunna etablera sig i primärvården med eget patientansvar.

Då skapas förutsättningar för fler fasta läkare som lär känna patienten och dennes sjukdomsbild. Att under lång tid ta ansvar för patienter som läkaren känner väl, innebär att primärvården kan bli ett mer attraktivt och stimulerande område för många läkare. Samtidigt får patienten snabbare den hjälp hen behöver.

Läkarbristen är allvarlig. Svaret på krisen i primärvården kan inte vara att minska patientens rätt att träffa en läkare. Regeringens förslag förvärrar situationen.

För att komma tillrätta med de allt längre köerna behövs rejäla förändringar – endast då kan vården komma närmare människorna. Det kräver ett nytt ledarskap för Sverige.


Anders W Jonsson, barnläkare och sjukvårdspolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE