ÅSIKT

Dina enkla jobb leder bara till större klyftor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från tankesmedjan Tiden om låglönejobb

Lina Stenberg.

Nej, vi ska inte införa en låglönemarknad i Sverige. Vi ska inte heller ha lägre värderade jobb, "vardagsjobb" som Lars Göran Johansson kallar dem. Det vore absurt att göra en historisk tillbakagång till ett samhälle med ännu större klassklyftor.

Arbetslösheten måste bekämpas. Men precis som i tidigare kriser ska vi samtidigt sträva efter att bygga ett jämlikt samhälle. Ett samhälle där alla åtnjuter ett bra och hållbart arbetsliv med inkomster som det går att leva på. Att separera arbetsmarknaden i två, där vissa har bra högbetalda jobb och andra låglönejobb är inte skäligt i ett modernt välfärdsland som Sverige.

I den nyligen utgivna rapporten "Working poor – om arbetande fattigdom och klass i Sverige" (Tankesmedjan Tiden), redovisas den ökade polariseringen i samhället utifrån SCB:s statistik. Rapporten visar att den relativa fattigdomen ökat drastiskt som ett resultat av Alliansregeringens politik. Medan vissa har fått det väldigt bra, lever en allt större andel förvärvsarbetande i dag i fattigdom. Särskilt drabbade är utrikes födda, ensamstående föräldrar och arbetare. Bland utlandsfödda arbetare är var fjärde fattig jämfört med knappt en av femtio svenskfödda tjänstemän. Bland ensamstående arbetarföräldrar är var femte fattig jämfört med en av tio 2006.

Löfven gör helt rätt i att argumentera mot låglönejobb. Vi behöver ett samhälle med större jämlikhet och mer sammanhållning. Arvet efter Alliansens åtta år är facit nog på att Sverige inte har råd med mer av det motsatta.

Lina Stenberg

Tankesmedjan Tiden