ÅSIKT

Låt frivilliga krafter hjälpa invandrare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Jusek: Varannan svensk kan tänka sig att ställa upp ideellt

Foto: Foto: THINKSTOCK
Det finns en stor vilja att ställa upp ideellt för att dela med sig av sina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden till en person som kommit till Sverige, skriver Jusek.
Sofia Larsen och Magnus Hedberg, Jusek.

Det finns ett starkt engagemang för att hjälpa invandrare in i det svenska samhället. Det visar en undersökning Jusek låtit Sifo genomföra.

De senaste åren har invandringen debatterats flitigt, oftast med svarta rubriker. Men betydligt fler svenskar oroar sig för växande främlingsfientlighet än för invandring, visar SOM-institutet undersökning från förra året. De kunde också påvisa att motståndet mot invandringen inte har ökat, trots den debatt som förts.

I dag är 60 miljoner människor på flykt i världen. En liten del av dessa personer söker sig till Sverige. Det är dock betydligt fler än tidigare, vilket innebär en rad utmaningar. För kommuner och landsting handlar det bland annat om att planera för sjukvård, socialtjänst, barnomsorg och inte minst skola. Det behövs också ökad kapacitet i kommunerna att ta emot dem som får uppehållstillstånd. Idag fastnar många av dem i asylboendena i väntan på kommunplats, enligt Migrationsverket.

Jusek kan nu visa att det finns en vilja och ett engagemang att hjälpa människor från andra länder in i det svenska samhället.  Vi har låtit Sifo intervjua 1000 personer om deras inställning till ideellt engagemang. Och hela 54 procent skulle kunna ställa upp ideellt för att dela med sig av sina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden till en person som kommit till Sverige från ett annat land.

Vi ser dock i undersökningen att det bara är fem procent som gör det i dag. Det finns med andra ord en stor potential att bättre ta till vara de frivilliga krafterna som finns i Sverige. Och här kan politiker underlätta för det civila samhället.

Jusek bedriver sedan 2010 ett program där vi parar ihop nyanlända jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare och systemvetare med en professionskollega som redan finns på den svenska arbetsmarknaden. Utvärderingarna av våra mentorskapsprogram visar på goda resultat. Genom bland annat ett utökat professionellt nätverk och branschspecifik rådgivning kommer adepterna närmare att få jobb utifrån sin utbildning och erfarenhet. Och intressent från våra medlemmar att bli mentorer är stort.

Erfarenheter från mentorskapsprogram är att det är ett långsiktigt arbete. Det tar tid att utveckla programmen och hitta rätt målgrupp. Regeringen har pekat ut civilsamhället som en viktig resurs. Vi tar nu upp den kastade handsken och förbereder en utveckling av vårt program.

Vår förhoppning är att fler organisationer också vill delta eller utöka sitt arbete. På så sätt kan vi få en bättre integration där fler nyanlända får komma till sin rätt, samhället ta del av outnyttjade kunskaper samtidigt som fler får praktiskt utlopp för sitt engagemang.

Sofia Larsen

Ordförande Jusek

Magnus Hedberg

Vd Jusek

ARTIKELN HANDLAR OM