ÅSIKT

Tjäna mycket pengar är överordnat allt annat som empati och jämlikhet

DEBATT

Janerik Larsson menar på Aftonbladets debattsida den 16 oktober 2007 att arbetarkampen förskjutits från att handla om arbetande människor till att handla om arbetslösa och sjukskrivnas rätt att leva på andra.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För trettio år sedan var det ingen konst att i Sverige gå ut grundskolan och få ett jobb direkt. Inte ovanligt så kunde man på sitt jobb även utvecklas och få mer kvalificerade arbetsuppgifter tack vare sin yrkeserfarenhet. För många innebar detta att man kunde gå från mer fysiskt belastande arbetsuppgifter till mindre fysiskt belastande arbetsuppgifter.

Den världen är numera borta.

Vi har förvisso en högkonjunktur nu som då men i övrigt så är likheterna borta. I dag räcker det inte ens med en gymnasieutbildning, man ska ha en högskoleutbildning också och det är långt ifrån alltid som man får jobb ändå. Det mest sorgliga är väl att situationen inte är ny egentligen – så har det sett ut de sista 15 åren.

Sedan början av nittiotalet har kraven på effektivitet och utbildning stigit inom både privat och offentlig sektor. Detta har fört med sig att personaltätheten minskat, dvs. de som har arbete måste jobba än mer och hårdare och att vi idag har en grupp människor som inte kommer in på arbetsmarknaden pga. bristande yrkeserfarenhet och för låg utbildning. Så kan man fundera vidare på vad som ofta händer med människor som ständigt jobbar under stress, som ständigt har mer arbetsuppgifter än vad de egentligen hinner med, vad som ofta händer med människor som inte kommer in på arbetsmarknaden, som även de lever under stress?

Inte helt förvånande så blir de sjuka…

Och vilken grupp tillhör då de här människorna? Inte heller det särskilt förvånande – arbetarklassen.

Vi har idag ett arbetsklimat som befrämjar ”survival of the strongest” – här finns inte plats för människor som av olika skäl inte kan uppfylla arbetsmarknadens krav på utbildning och psykisk/fysisk uthållighet och hälsa.

Det är snarare i det faktumet vi ska söka svar än att påstå att vi har grupper av människor som inte vill göra rätt för sig. Ytterliggare en grupp som får utstå mycket spott och spe är de människor som kommer hit från andra länder. I den gruppen människor finns mängder med kunskap och erfarenhet som inte heller får chansen att komma till sin rätt och som hamnar utanför samhället med allt vad det innebär i förlust för såväl de människorna som vårt samhälle.

Viljan att vara självständig, självförsörjande och att göra rätt för sig är något som vi alla med några få undantag har. Det är något som vi alla utvecklar under vår uppväxt – fråga vilken förälder som helst! Givetvis ska människor få den vård och rehabilitering de behöver för att kunna arbeta, men då måste vi även ha arbetsklimat och arbeten som har utrymme för dem som inte har maximal uthållighet och som inte har full fysisk och psykisk hälsa.

Likaså måste vi ha en arbetsmarknad med utrymme även för dem som av olika skäl saknar högre utbildning och arbetslivserfarenhet.

Janerik Larsson - klasskampen är högsta grad aktuell fortfarande även om samhället idag ser annorlunda ut än det gjorde i början av förra seklet eller för den delen för 20-30 år sedan. Den stora skillnaden ligger i att vi idag har utvecklat ett kapitalistiskt samhälle där intjänandet av så mycket pengar som möjligt till så stor konsumtion som möjligt är överordnat allt annat som humanism, empati, solidaritet och jämlikhet. Detta har inneburit att förvisso fler människor har en betydligt högre levnadsstandard än tidigare men som samtidigt fört med sig att vi fått två stora förlorargrupper – de långtidsarbetslösa och de långtidssjukskrivna.

Så ja – vänstern kommer att fortsätta klasskampen och kampen för en mer solidarisk och rättvis värld. Inte för att vi vill slåss för att någon utpekad grupp ska få leva på andra utan för att vi vill ha ett samhälle med plats för alla – vi har inte råd att vara utan en enda människa!

Lotta Högkvist (v)

Västerås