ÅSIKT

Säger bara Skandia

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Så har då Jan Erik Larssons årliga debattinlägg från Svenskt Näringsliv drabbat Aftonbladets debattsida.

Budskapet är det gamla vanliga att så misstro mot sjuka. Det nya i argumentationen är att Jan Erik Larsson visar "förståelse" för de metallarbetare och undersköterskor som misstror sin långtidssjukskrivne granne.

Det går inte att missförstå Jan Erik Larssons intentioner i frågan, utan han vill slå in en kil mellan dem som arbetar och de som är sjuka på sedvanligt borgerligt manér . Hans debattinlägg påminner om hur rädsla för främmande folk, judar, muslimer, och de som är annorlunda, marknadsförs på samma försåtliga sätt. Det han förbigår med tystnad är alla arbetsfria inkomster hans kompisar i Svenskt Näringsliv roffar åt sig.

Att säga Skandia det räcker!

John Erik Ottosson,

Jönköping