ÅSIKT

Ordningsbetyg minskar elevernas obefintliga makt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Ordningsbetygen är en relik från äldre tider, ett steg tillbaka, som högern med hjälp av sina tidningar fått att verka nytt och modernt. Svärord och dylikt framställs som någonting samhällsfarligt fastän det är en del av de flesta människors språk. Det är bara när det gäller skolan som något sådant som ordningsbetyg skulle kunna verka vettigt. Det finns idag ingen tro alls på att unga skulle kunna ta ansvar för sina studier eller sina liv.
Att gymnasieskolan ska införa ordningsbetyg är helt besinningslöst – gymnasiet är ju en frivillig utbildning.

Allt som ungdomar gör går visst bara att bemöta med våld eller tvång. Unga som bara vill roa sig bemöts med polis och väktare och lämnas ingen plats om de inte har pengar. Unga i skolan bemöts ensidigt med regler och lagar som helt saknar förståelse för den situation du befinner dig i. Detta stänger ute unga människor från beslutsfattande, gör dem ännu mer till barn fastän de nästan är vuxna.

Gymnasieelever är fullt kapabla att ta beslut om sina studier – ge oss makt så kommer vi att visa vår förmåga att ta ansvar! Det gäller överallt i samhället. Dagens elevråd är knappt demokratiska och har ingen konkret makt. Elevråden ger dig inte heller nån makt över din studiegång. I arbetslivet har demokratin gått längre. Du har mer kontroll över din situation när du arbetar, med planerade arbetstider och fackföre­­ningar som tar tillvara dina intressen.

De flesta inser att ”platta hierarkier” och ett mer avslappnat ledarskap ger bättre företagsklimat. Men skolan är tydligen en plats där respekt för läraren är lika med rädsla och där ordning och reda är lika med orättvisa regler utan möjlighet att göra rätt för sig.

Fler skolor med elevmajoritet! Det innebär en riktig elevmakt, och makt innebär ansvar. Att dessutom gymnasieskolan ska införa ordningsbetyg är helt besinningslöst – gymnasiet är ju en frivillig utbildning.

Axel (tog studenten i våras)