ÅSIKT

Nazisterna hånar mig – TV4 vågar inget göra

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Fredrik Jönsson: Varför driver inte TV4 frågan rättsligt?

Foto: Nazister har tagit ett TV4-inslag och förvanskat innehållet för att håna handikappade. (Bilden är från en demonstration Nationalsocialistisk front anordnade hösten 2005). Foto: JERKER IVARSSONNationell medias film ”Revolt videomagasin” går fortfarande att ladda ner på internet.

När ungdomar kopierar filer från internet skriks det efter lagligt ingripande.

Men när nationalsocialister hånar handikappade i en förvanskad tv-debatt från TV4 så är det förbluffande tyst om upphovsrätten.

Den 16 oktober hölls en debatt om ”Eslövshändelsen”. Debatten hölls i TV4:s Nyhetsmorgon Halland-Öresund. Förutom undertecknad, Fredrik Jönsson från Sveriges kommunistiska ungdomsförbund, deltog statsvetaren Joakim Nilsson, Sverigedemokraten Björn Söder och programledaren Teddy Landén. Debatten handlade om den antirasistiska demonstrationen som hållits vid Sverigedemokraternas möte dagen före.

Några dagar senare publicerades en omgjord version av debatten i Nationell medias ”Revolt videomagasin”. Filmen visar till en början skrikande nationalsocialister som Björn Björkqvist från Nationalsocialistisk front1, Dan Eriksson från nazitidningen Info-142 och Per Öberg från Svenska motståndsrörelsen som håller upp en knuten snara och säger: ”Se detta som en varning!” riktat till den förra socialdemokratiska regeringen.

Innan det förvanskade TV4-inslaget kommer visar filmen bilder på tyska SS-förband och skrällig vit makt-musik. När TV4-inslaget kommer har nationalsocialisterna redigerat och förlöjligat mig.

Under tiden jag talar i intervjun, samt i eftertexterna till filmen, spelas två låtar: Onkel Kånkels för cp-skadade smädande sång ”Cp-Åke”, och temat till tv-programmet ”Joelbitar”. ”Joelbitar” var under 1980-talet ett barnprogram som handlade om en pojke med Downs syndrom. Detta är väl känt, och Joelbitarsången, vars namn uppges i eftertexterna till nämnda film, har stark association till utvecklingsstörda personer. Man hånar också mig för de talfel jag har på grund av min cp-skada.

Tv4 agerar milt sagt fegt när de inte vågar driva detta vidare i en rättsprocess, eftersom flera experter inom rättssystemet säger att detta av allt att döma är ett brott mot upphovsrätten.

Under hela vintern och hösten har det i svenska medier diskuterats flitigt huruvida den svenska polisen ska lägga resurser på att jaga ungdomar som laddar ner musik. Men när nazister använder och gör om en av de största tv-kanalernas material i syfte att bland annat håna handikappade väljer de att inte agera.

TV4:s Josefine Ziegler sa i Göteborgs-Posten den 11 januari att ”fallet gavs högsta prioritet”. Detta är ett märkligt uttalande när de inte gjort någon större ansträngning, och TV4 agerade först efter påtryckningar från undertecknad och journalisten Christoph Andersson börjat gräva i saken.

TV4:s säkerhetschef Christian Dalsgaard sa i ”Vår grundade mening”, P1 den 11 januari, att ”vi tar ju inte ställningar i något som helst läge runt om partitillhörigheter” som svar när Andersson frågade: ”Vad anser TV4 om att det är just på en högerextrem hemsida?”

Hade jag hetat Reinfeldt i efternamn i stället för Jönsson och varit medlem i moderaterna i stället för i SKU, är jag säker på att TV4 agerat annorlunda.

Filmen är fortfarande utlagd på nätet och sprids fortfarande av Nationell media genom länkar till sajter där man kan ladda ner filmen.

Fotnoter:

1. Nationalsocialistisk front vill bland annat ha ”undervisning i rasbiologi och rashygien” och ”sänkt skatt och lönetillägg för barnrika och genetiskt friska familjer”.

2. Info-14 hyllade såväl polismorden i Malexander som bilbomben i Nacka.

(Källa Expo)

Dagens debattör