ÅSIKT

Flanke behöver inte oroa sig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Johan Flanke (s) oroar sig i replik 050109 över vänsterpartiets politik. Det är en obefogad oro. Vi i vänsterpartiet har inte glömt vilka vi företräder. Vi har varken glömt arbetstagarnas, kvinnornas, ungdomarnas eller de arbetslösas intressen. Vi tillvaratar deras intressen på samtliga politiska arenor.

Johan Flanke, som socialdemokrat, borde istället bekymra sig över den EU-anpassade socialdemokratiska politiken. En ekonomisk politik som innebär tvång att minska den offentliga sektorn i förhållande till BNP, avregleringar och privatiseringar. En politik som får alltfler socialdemokratiska medlemmar och väljare att ställa sig frågan vart den socialdemokratiska solidariska politiken har tagit vägen. Det handlar tyvärr både om inrikes- och utrikespolitiken.

Svaret är att den offrats på EU:s altare. För att få vara med i denna klubb så har den socialdemokratiska makteliten anammat den nyliberala politik som är fördragsfäst i EU.

Vi har fått inflytande i EU skriver Johan Flanke. Det inflytande det i bästa fall kan handla om, kan mätas i promille i den lagstiftning som sker i EU. Och inte ens denna promille är folkets inflytande.

Mot denna promille av inflytande ska ställas att 70–80 % av de beslut som idag tas i kommuner, landsting och riksdag endast är en transportsträcka för att överföra EU:s lagstiftning till svenska lagar.

Än värre blir det med förslaget till ny konstitution för EU, där det formellt skrivs in att EU:s lagar alltid går före nationell lagstiftning, ja till och med före våra grundlagar.

Trots att Sverige som land är rikare än någon gång förut, accepterar vissa politiska partier och dess företrädare att vi inte längre ha råd att solidariskt värna sjuka, äldre, barn, arbetslösa med flera. Vi i vänsterpartiet accepterar inte denna politik. Vi bekämpar den – både i EU-parlament, riksdag, kommuner och landsting.

Eva-Britt Svensson (EU-parlamentariker v)