Debatt

Barn ska inte tvingas på religion i friskolan

Gustav Fridolin: Nu stoppar vi dem som inte följer samhällets värderingar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

All undervisning ska drivas utan direkt eller indirekt tvång att delta i aktiviteter av religiös art. All undervisning ska även vara helt fri från religiös påverkan, skriver debattören.
All undervisning ska drivas utan direkt eller indirekt tvång att delta i aktiviteter av religiös art. All undervisning ska även vara helt fri från religiös påverkan, skriver debattören.

DEBATT

DEBATT. Sverige ska ha en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning. Att driva skola och ge barn och elever utbildning och undervisning är vårt viktigaste välfärdsuppdrag. Vi ska kunna lita på den som tar och får det förtroendet.

Alla ska kunna vara trygga med att den som driver skola i Sverige gör det för att ge eleverna bästa möjliga utbildning, står upp demokratiska värderingar och barns rättigheter.

Undervisningen ska rusta barnen med kunskaper och förmågan att bilda sig en egen uppfattning och bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle.  Därför tillsätter regeringen nu en utredning om religiösa friskolor.

Inget barn ska i någon svensk skola utsättas för direkt eller indirekt tvång att delta i aktiviteter av religiös art och all undervisning ska vara helt fri från religiös påverkan.

Skolan ska aktivt främja jämställdhet och allas lika rätt och möjligheter, och ska ge utrymme för eleverna att utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Det ska gälla utan inskränkningar.

Är det då självklarheter? Tyvärr inte. Den nu gällande skollagen, som arbetades fram av den förra regeringen, ger inget utrymme att granska aktörerna bakom en skola. Detta trots att det funnits flera varningstecken.

Före valet 2006 lovade Jan Björklund till och med att som utbildningsminister stoppa nya friskolor med religiösa huvudmän, ändå startade det flera nya utan att aktörerna bakom kunde granskas.

Skolinspektionen har vid flera tillfällen behövt lämna förelägganden och komma med kritik mot skolor, efter att regelverket om jämställdhet, värdegrund och barns rätt att själv bilda sin uppfattning inte har följts.

Det är oacceptabelt. Vi har gett Skolverket i uppdrag att förtydliga skolornas jämställdhetsuppdrag i läroplanerna, bland annat för att säkerställa så att skolor inte regelmässigt kan ha könsuppdelad undervisning.

Regeringen har nyligen i en lagrådsremiss föreslagit en skärpt lämplighetsprövning av enskilda som vill starta fristående skolor, oavsett om de har konfessionell inriktning eller inte. Vi för en kontinuerlig dialog med Skolinspektionen för att få klarhet i regelverkets luckor när det gäller religiösa friskolor.

Det finns friskolor, också med konfessionella huvudmän, som gör ett bra jobb och följer alla regler. Men det finns också aktörer som sannolikt skulle ha svårt att klara en granskning för att ta del av föreningsbidrag eller hyra en kommunal lokal.

Den självbekännande kristna grupp som dåvarande Folkpartiet pekade ut som olämpliga att starta skola 2006 fick året efter tillstånd att göra det. I Borås har nu en muslimsk organisation vars ordförande uttalat sig mot jämställda lagar fått tillstånd att starta skola. Liberalernas nuvarande linje är att just denna skola i Borås är ett problem, medan det är helt i sin ordning att samma huvudman driver skola i Göteborg.

Det är såklart helt orimligt att vi inte först granskar de organisationer som vill starta en skola, och att deras värdegrund stämmer överens med det vi kräver av svensk skola.

Vi måste granska alla skolor löpande, men också ha regler som säkerställer att vi kan ha en grundläggande tillit till alla som får tillstånd att driva skola.

Den utredning som regeringen nu tillsätter ska gå igenom såväl Europakonventionen och andra internationella åtaganden Sverige följer som de inspektioner Skolinspektionen gjort och de svårigheter som finns att granska skolor. Utredaren ska särskilt granska de konfessionella inslag som förekommer vid sidan av undervisningen utifrån ett barnrättsperspektiv. Utredaren ska även lämna förslag på regelskärpningar och göra en principiell analys av konfessionella inslag i olika skolformer. Nya regler kommer kunna gälla både nya och existerande skolor.

Regelverket i Sverige ska skärpas. För att få tillstånd att driva skola ska du som huvudman stå för det regelverk du sedan ska upprätthålla. Den som inte står för grundläggande värderingar om jämställdhet och mänskliga rättigheter ska stoppas från att driva friskolor i Sverige.


Gustav Fridolin


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Gustav Fridolin

LÄS VIDARE

DEBATT. Vi behöver förbud mot alla religiösa friskolor

ÄMNEN I ARTIKELN

Gustav Fridolin

Skola & utbildning

Religion

Skolverket

Skolinspektionen

Mänskliga rättigheter