ÅSIKT

Nej, Arvsfonden stödjer inte extremism

Debattören: Offentliga medel får aldrig användas till att stödja antidemokratiska organisationer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vi som jobbar med Arvsfonden har ett stort ansvar. Vår målsättning är att varenda krona ur Arvsfonden ska göra nytta för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, skriver Håkan Ceder, Ordförande för Arvsfondsdelegationen

REPLIK. Med anledning av påståendet att bidragsgivning ur Allmänna arvsfonden går till olika typer av extremistiska organisationer, i en debattartikel av Jimmie Åkesson och Adam Marttinen (SD), vill jag framföra följande.

Arvsfonden kommer aldrig att ge stöd till organisationer som har våldsbejakande, kvinnoförtryckande eller odemokratiska polariserande agendor. Och givetvis aldrig till terrorism.

Det är bra att Arvsfonden debatteras och att vi granskas. Offentliga medel får aldrig användas till att stödja antidemokratiska organisationer.

Arvsfonden har beslutat om en värdegrund som särskilt gäller demokratikrav. Denna värdegrund ställer krav på lika rättigheter och möjligheter, delaktighet och inflytande samt inkludering. Kraven gör att vi har möjlighet att avbryta projekt om de skulle missköta sig ur den aspekten.

Vi välkomnar att en statlig utredning nyligen föreslagit att demokratikrav för stöd ur Arvsfonden ska lagregleras.

Arvsfondsdelegationen har ett omfattande kontrollsystem. Det innefattar bland annat genomgång av stadgar, referenstagning och bakgrundskontroll av sökande organisation. Vi besöker dessutom årligen över 100 projekt på plats. Ett viktigt syfte med dessa kontroller är att säkra att dessa organisationer inte bryter mot demokratikravet.

Vi som jobbar med Arvsfonden har ett stort ansvar. Vår målsättning är att varenda krona ur Arvsfonden ska göra nytta för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.


Håkan Ceder, Ordförande för Arvsfondsdelegationen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

ARTIKELN HANDLAR OM