Jo, kommunerna är ledande i miljöarbetet

Replik från SKL om kampen mot klimatförändringarna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Från SKL:s sida vill vi till och med hävda att kommunerna är ledande i klimatarbetet, skriver Lena Micko.
Från SKL:s sida vill vi till och med hävda att kommunerna är ledande i klimatarbetet, skriver Lena Micko.

REPLIK. Det är olyckligt att Världsnaturfonden, WWF, i Aftonbladet ger en bild av att Sveriges kommuner inte har klimatförändringarna högt på sin politiska agenda. Kommunerna satsar tvärtom stort på att minska sina klimatutsläpp.

Från SKL:s sida vill vi till och med hävda att kommunerna är ledande i klimatarbetet.

De sätter ambitiösa mål för hur utsläppen av växthusgaserna som värmer upp vår planet ska minska. De investerar stort i sol- och vindenergi. De planerar städer och tätorter för att främja resor med kollektivtrafik och cykel. De ställer allt hårdare krav på hållbarhet vid inköp av varor och tjänster. Bland annat.

Många svenska kommuner är internationella föredömen. Uppsala kommun prisades i fjol av just WWF som årets globala klimatstad. Det 40-tal kommuner som ingår i samarbetet Klimatkommunerna har minskat sina klimatutsläpp med 40 procent sedan 1990.

Men trots att kommunerna gör stora insatser, så måste det till mycket mer.

Det förändrade klimatet är ett akut hot och hela Sverige, såväl offentlig som privat sektor, måste nu växla upp sitt arbete rejält för att minska klimatutsläppen i en tillräckligt snabb takt.

Även arbetet med att göra Sverige robust mot klimatförändringarnas effekter, som sker redan här och nu, måste intensifieras. Inte minst då värmeböljor och översvämningar väntas bli allt vanligare. 

Därför är det bra att WWF både erbjuder stöd och ger förslag på hur kommuner mer effektivt kan motarbeta och göra sig robusta mot klimatförändringarna. Alla bidrag och inspel är välkomna med tanke på den stora samhällsutmaning vi står inför.

Från SKL:s sida satsar vi i år särskilt på att stötta kommunernas arbete för minskade utsläpp från upphandlingar, minskad energiåtgång i nya byggnader och ökat lokalt resande med hållbara transporter. Alla dessa områden har avgörande betydelse för att klimatomställningen ska lyckas fullt ut.

SKL genomför också flera insatser som bidrar till att samhället blir mer motståndskraftigt.

SKL, kommuner och regioner bejakar allmänhetens ökade engagemang för ett hållbart klimat. Förväntningarna på landets lokala och regionala förtroendevalda är höga, och ska så vara.

Samtidigt kan invånarna lita på att klimatet har hög prioritet i såväl kommuner som regioner. Målsättningen är att, genom ett ambitiöst lokalt och regionalt arbete, göra Sverige till det klimatsmarta land som tar ledartröjan i omställningen till en hållbar värld.


Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE