ÅSIKT

REPLIK: Eleverna får annat material också

DEBATT

Svar till Lena Abrahamsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bästa förälder!

Du ger en utförlig beskrivning av din reaktion gällande den centralt utskickade ”Gymnasieguiden” – en färgrik skrift som samtliga år 9-elever får hem i brevlådan. Kommunen har inte något med denna att göra, ej heller jag personligen. Inte på något sätt använder jag mig av denna reklamfinansierade produkt i mitt arbete.

Att innehållet under kvällen till största delen handlade om de yrkesförberedande programmen må tillskrivas det faktum att dessa, utan tvekan, utgör majoriteten av utbudet. Gällande innehåll och beskrivningar av kurser och program ges ingen möjlighet att göra en heltäckande information under ett möte. Syftet med informationskvällen är valet till gymnasieskolan, mer ingående beskrivning av yrken och utbildningsvägar får därmed stå tillbaka. Därför hänvisas elever och ni föräldrar vidare till bland annat den tryckta informationen vi i grundskolan försett era ungdomar med samt till aktuella adresser på nätet.

Hjördis Hansson,

studie- och yrkesvägledare

Maria Lundgren, rektor