ÅSIKT

Vem lät honom jobba med barn?

DEBATT

Lena Nilsson: 19-åringen är åtalad för mord och dömd för grov misshandel

Söndagen den 22 januari åkte jag och min familj ner till Stockholm för att delta som åhörare i slutpläderingarna i Svea hovrätt angående mordet på Marcus Gabrielsen på Kungsgatan i maj 2005.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: PER-OLOF SÄNNÅS
Svea Hovrätt skärpte i fredags straffet för 19-åringen till fyra års fängelse för vållande till annans död.

Orsaken till att vi ville delta är att Marcus var en nära och mycket kär anhörig som fick sätta livet till för det fruktansvärda oprovocerade våld som finns i vårt svenska samhälle.

Därför har alla i vår släkt och Marcus familj lovat Marcus att debatten inte får tystas ner utan vi ska fortsätta att kämpa för en förändring av det hårda klimat vi lever i.

Eftersom jag arbetar som lärare så vet jag att vi i skolan har en otroligt viktig roll i det arbetet. Vi vuxna i skolan måste vara bra och starka förebilder för våra elever och alltid reagera på det hårda språk och det våld vi ser i skolan. Vi måste även diskutera och reflektera med eleverna om allt våld som vi varje vecka läser om i tidningarna och hör om på tv.

Därför blir jag både förvånad, arg, ledsen och förtvivlad när jag hör försvarsadvokat Peter Lindqvist i sin slutplädering fråga sin klient vad han gjort efter domen i tingsrätten. Och klienten svarar till min förfasan att han arbetat inom förskoleverksamhet eller som han kallar det "dagis".

Peter Lindqvists klient är den 19-åring som erkänt att han sparkat Marcus - utgången av misshandeln vet ju alla - och dömts till ett års fängelse för grov misshandel av tingsrätten för detta.

Han har dessutom under den här tiden ett överklagande av domen till Svea hovrätt som väntar - åtalet i hovrätten är mord alternativt misshandel och vållande till annans död.

I Sverige ska alla som arbetar inom skola eller barnomsorg ha ett utdrag ur belastningsregistret - även kallat registreringsutdrag - med sig redan första dagen de ska arbeta inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnsomsorg enligt bestämmelser i lagen (2000:873) som trädde i kraft den 1 januari 2001. Detta utdrag ska vara originalhandling tryckt på vattenstämplat säkerhetspapper och försett med Rikspolisstyrelsens emblem, för att det inte ska kunna förfalskas.

I en broschyr som tagits fram i samarbete mellan Rikspolisstyrelsen, Skolverket och Svenska kommunförbundet kan man läsa följande:

Syftet med lagstiftningen om registreringskontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexuella och andra grova brott.

Registreringsutdrag är en form av lämplighetsprövning. Den typ av utdrag som skall visas upp inför anställning i förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg visar om en person blivit dömd för vissa allvarliga brott under de senaste tio åren.

Utdraget begränsas till uppgifter om sexualbrott och barnpornografibrott samt mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån. Med andra ord brott som innebär mycket allvarlig kränkning av andra människor. Registerkontrollen avser alla typer av anställningar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

Hur är det då möjligt för den här 19-åringen att få arbeta med barn inom förskoleverksamheten? Har han haft ett utdrag ur belastningsregistret med sig första dagen? Det är arbetsgivarens skyldighet att kräva ett utdrag.

Är föräldrar och personal informerade? I så fall, hur reagerade de när de fick veta att en som dömts för grov misshandel skulle ta hand om deras barn eller bli deras arbetskamrat?

Vem är ansvarig för att denna 19-åring får arbeta med barn? Hur många av er skulle lämna era barn till den här förskolan om ni blivit informerade?

Som jag skrev i början är det viktigt att eleverna får goda och starka förebilder.

Jag anser inte att en 19-åring som erkänt och blivit dömd till grov misshandel och som har ett åtal för mord alternativt grov misshandel och vållande till annans död som väntar varken är en god eller rätt förebild för våra barn.

Lena Nilsson (48 år Lärare Gävle och anhörig till Marcus Gabrielsen)