Debatt

Unga muslimer fostras att hata

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Mohamed Omar och Salam Karam: Terrorister rekryteras med stipendium

Terrordåden som drabbade oss den 7 juli var väntade.

I många år har det i Europa skapats en grogrund för en extrem ideologi som delar upp världen i goda, ”rättrogna”, och onda, ”otrogna”. Rötterna till denna världsbild finns i den saudiska tolkningen av islam, wahhabismen.

Ända från sin början på 1700-talet präglades wahhabismen av våld. Det är en puristisk sekt som vill rensa islam från allt som de ser som innovationer. Ytterst är de ansvariga för blodbaden i New York, Madrid och nu i London. Men långt före dessa terrordåd i Väst ställde de till med massakrer i Mecka, Medina och Karbala.

Grundaren Abdul Wahhab ingick en pakt med familjen Saud. Tillsammans förklarade de alla meningsmotståndare som otrogna. Deras blod och egendom blev lagligt byte för de wahhabitiska krigarna.

De första offren för deras våld var muslimer, och både shiiter och traditionella sunniter har fått lida under deras förtryck.

För wahhabismens anhängare är det inte bara Väst som är fienden utan alla som inte delar deras fanatiska åsikter. Det är denna strikt wahhabitiska miljö som format saudiern Bin Ladin och hans gelikar.

Under en lång period har wahhabiterna skaffat sig makt och inflytande i Väst, däribland i Sverige. Saudiska oljepengar bidrar till att finansiera moskéer och koranskolor där barn och ungdomar indoktrineras i deras hatiska budskap.

Kritiskt tänkande och debatt tillåts inte. Det är ”vi mot dom” och konspirationsteorier som ”världen styrs av judar” står oemotsagda.

Vi, två svenska muslimer som dagligen vistas i dessa miljöer, känner till hur unga killar erbjuds stipendium för att studera i Medina, Saudiarabien.

När de reser är de sympatiska unga muslimer. När de återvänder har de förändrat sin inställning helt och hållet. I många fall tar de avstånd från sina egna föräldrar och sekten blir ”familjen”.

Imamerna i våra moskéer har för det mesta själva utbildats i saudiska skolor och tagit med sig sin extrema världsbild till Sverige.

De saknar kontakt med mainstream-samhället och lever i subkulturella enklaver där obskurantism och fanatism får fritt spelrum.

Toppskikten i svenska islamiska organisationer tar officiellt avstånd från al-Qaidas våld, men vi har sett och hört personer i ledande ställning privat uttrycka sympati för terrororisternas mål och ideologi.

Vi som svenska muslimer har sett den här utvecklingen pågå länge nog. Det är dags att det kommer upp till ytan. Det är hög tid att myndigheterna får insyn i dessa miljöer innan det är för sent.

En ny generation av wahhabitiska fanatiker håller på att växa upp på hemmaplan. De kan lätt bli en rekryteringsbas för terrornätverk i Europa och annorstädes. Om vi ska undvika att massmorden i Madrid och London upprepas måste vi på allvar ta itu med de ideologiska rötterna som bereder vägen för våld och terror, nämligen wahhabismen.

Vi föreslår att samhället organiserar islamisk religionsundervisning och aktiviteter för ungdomar utanför de wahhabistiska sekternas kontroll. Där kan de få lära sig att det inte bara finns en ”rätt islam”. Där finns oräkneliga skolor, mystiska såväl som filosofiska, shiitiska och sufistiska.

I detta fria forum av idéutbyte kan de fostras till att bli öppna och toleranta muslimer med respekt för demokratiska värderingar som mångkultur och pluralism.

Muslimer världen över har länge varit offer för wahhabismen. Vi har fått nog. Nu har denna sekt fått fotfäste i Europa och Sverige.

Vi måste gemensamt, muslimer och icke-muslimer, göra allt för stoppa denna intoleranta rörelse från att bli ett reellt hot mot vårt öppna samhälle.

Mohamed Omar , författare , Salam Karam , journalist

Publisert: