ÅSIKT

Så kan Japan resa sig ur spillrorna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Ni har klarat det förut, mina japanska vänner

Foto: Foto: REUTERS
En äldre man räddas ur spillrorna efter dödsvågen.

Varje artikel som ska analysera de långsiktiga effekterna av jordbävnings- och tsunamikatastroferna i Japan måste börja i en annan ända: med att påminna om den sorg, det lidande och den oro som har drabbat så många japaner sedan i fredags, och med att djupt beklaga det inträffade.

Oron delar jag för övrigt själv, för en av mina bästa vänner har tre dygn senare ännu inte lyckats få tag i sin pappa, morfar och syster med familj, som alla bor inåt landet i den mest drabbade regionen, Miyagi.

Det känns på många sätt för tidigt att spekulera i hur de här katastroferna kommer att påverka Japan. Det finns inte så många jämförbara historiska fall att lära av, och därtill är målet fortfarande i allra högsta grad rörligt. Vi vet inte hur japanska myndigheter kommer att klara ut de problem som har uppstått i flera kärnreaktorer, och vi vet heller inte vilken ytterligare ödeläggelse som efterskalv under de kommande dagarna kan resultera i.

Men till mina många japanska vänner skulle jag vilja säga: Fäst inte alltför stor vikt vid de domedagsrapporter som nu förutspår slutet för Japan! Ni har klarat svåra prövningar tidigare!

Visst har Japansk politik länge varit en enda röra, med ett regeringsparti och ett stort oppositionsparti som egentligen har likartade politiska agendor, men som för maktens skull under de senaste 4,5 åren ändå har tagit varenda chans att motarbeta varandra. Och visst har de politiska stridigheterna även splittrat dessa partier internt.

Jag förstår egentligen inte varför ni har valt politiker som ständigt åsidosätter landets stora frågor enbart i syfte att klara nästa val, men jag tror och hoppas faktiskt att den här krisen ska skapa ett större politiskt samförstånd och en större samarbetsvilja, och att riktiga ledare ska kunna danas i denna svåra stund.

Visst är Japans ekonomi usel, med en statsbudget för nästa budgetår som i nuläget till knappt hälften saknar täckning och med en statsskuld som ligger runt 200 procent av BNP.

Visst har tillväxten varit minimal under de senaste decennierna och visst har det varit jobbigt med deflation. Till denna börda läggs nu enorma kostnader för att bygga upp allt som har förstörts.

Men precis som efter krigsslutet 1945, då stora delar av Tokyo låg i ruiner och då Hiroshima och Nagasaki var helt förintade av amerikanska atombomber, och precis som efter de stora jordbävningar som raserade Tokyo 1923 och Kobe 1995, kommer ni att kunna bygga upp ert land igen. Återuppbyggnaden kommer att bli kostsam och kräva uppoffringar, men det skulle inte förvåna mig om den också leder till nya innovationer, och skapar arbetstillfällen och tillväxt.

Under de senaste decennierna har Japan också brottats med stora sociala problem internt, och med politiska problem i relation med grannländerna.

Den japanska folkhälsan lär knappast förbättras på kort sikt i och med att så många nu är traumatiserade av sina upplevelser, men jag tror och hoppas att ni i denna svåra stund kan komma varandra närmare och återknyta de starka mellanmänskliga band som tidigare har varit så karakteristiska för Japan. TV-bilder som visar stora koreanska och kinesiska räddningsteam på väg till katastrofområdet ger också ett visst hopp om förbättrade regionala relationer.

Katastrofen har ett ofattbart högt pris, men jag hoppas innerligt att Japan kommer att gå stärkt ur den.

Linus Hagström