Debatt

Regeringen vill att vi ska äta giftig lax

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Stoppa det kommersiella laxfisket – satsa på sportfisket

Om laxen tilläts vandra upp i älvarna i stället för att fiskas upp i havet skulle hundratals arbetstillfällen skapas, skriver debattörerna. Fiskaren på bilden har inget med debattinlägget att göra.
Om laxen tilläts vandra upp i älvarna i stället för att fiskas upp i havet skulle hundratals arbetstillfällen skapas, skriver debattörerna. Fiskaren på bilden har inget med debattinlägget att göra.

Är det verkligen möjligt att regeringen vill att svenskarna ska äta mat som i resten av EU är förbjuden att saluföra som människoföda, därför att den innehåller ett farligt gift?

Det låter helt absurt. Men så här är det: fet fisk från Östersjön, ­Vänern och Vättern innehåller ­höga ­halter av miljögiftet dioxin. Halterna ligger betydligt över de ­tillåtna gränsvärdena i EU:s direktiv. Dioxin är ett av de giftigaste ämnen vi känner till. Ett enda gram dioxin räcker för att ge hela världens befolkning vad forskarna kallar ”högsta acceptabla dos per person”. Effekterna är väl utforskade. Det handlar om ökad risk för cancer, diabetes, fortplantningsstörningar och fosterskador.

Om Sverige följde EU:s regelverk skulle till exempel lax och strömming från Östersjön inte få säljas. Men den förra socialdemokratiska regeringen krävde och fick (!) 2001 ett undantag från EU:s regelverk.

Den gången gömde sig regeringen bakom ­Livsmedelsverkets kostråd. Alla svenskar ansågs ­veta om att man inte bör äta diox­instinn fisk mer än ett par, tre gånger om året.

Snart ska EU besluta om ­Sverige ska tvingas följa de regler som gäller som skydd för övriga EU-medborgare eller få ett permanent tillstånd att fortsätta ­sälja dioxinfisk. I dag fattar svenska regeringen sitt beslut i frågan.

Livsmedelsverket stod bakom undantaget för tio år sedan men har nu gjort helt om. De skriver: ”Tusentals fler barn och unga kvinnor kommer med stor risk att utsättas för dioxinhalter över gällande gränsvärde, utan någon ökad nytta, om det svenska undantaget permanentas”.

Om EU:s regler ska gälla kommer merparten av strömmingsfisket att kunna räddas och fortsätta som tidigare. Däremot väntar totalstopp för laxfisket.

Vad talar då för ett fortsatt undantag? Det kommersiella laxfisket säljer lax för mindre än 10 miljoner kronor per år. Samtidigt uppbär yrkesfiskarna årligen mer än 10 miljoner kronor i sälskadeersättningar för samma fiske.

Marginella ekonomiska värden står alltså mot ett tungt, nationellt folkhälsoargument. Men starka krafter verkar nu för ett fortsatt undantag. Fem landshövdingar har skrivit till regeringen och berättar hur ett upphävt undantag skulle släcka de sista flämtande lågorna av liv i fiskelägena längs den svenska kusten.

Reaktionerna är på många sätt förståeliga. Men det finns ett sätt att skydda folkhälsan och samtidigt rädda jobben.

Laxen har nämligen ett mycket stort ekonomiskt värde för näringarna runt sportfisket. I Norge omsätter sportfisket efter lax mer än 2 miljarder svenska kronor per år, i Skottland 1,5 miljarder kronor med mer än 2500 arbetstillfällen.

Om laxen tilläts vandra upp i sina ursprungsälvar i stället för att fiskas upp i havet skulle det kunna skapa hundratals nya årsarbetstillfällen, enligt studier från Umeå universitet. Laxen skulle vara fortsatt vara onyttig som mat. Men återutsättning av laxen blir allt vanligare i sportfiske. Själva upplevelsen av naturen och fisket blir det viktiga, inte att äta fisken.

Sysselsättningstillfällen och naturupplevelser får i dagsläget stryka på foten för att ohälsosam fisk ska fångas, säljas och ätas – med fångstmetoder som nästan inte har något ekonomiskt värde. Så får det inte fortgå.

Nu går det att skydda folkhälsan och skapa många fler jobb än det fåtal som går förlorade.

Regeringen presenterade häromdagen ett program för en giftfri miljö. Samma regering kan inte ställa sig bakom att ett av de farligaste gift vi känner till ska fortsätta serveras svenska familjer.

Joakim Ollén
Stefan Nyström

ANNONS

Klimatförändringar drabbar barnen - Genom UNICEF kan du hjälpa till.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimat & miljö

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimat & miljö