Debatt

– Ungdomar kan fatta egna beslut

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Försvaret försvarar rekryteringen: Nya försvaret ska vara professionellt – en konsekvens är att vi måste rekrytera

I den svenska skolan uppmuntras eleverna att tänka fritt, att vara självständiga och att fatta egna beslut. Normala demokratiska rättigheter, kan tyckas.

Den vägen förefaller det som om gymnasieläraren Joakim Medin i Enköping vill byta bort - i varje fall när det handlar om att eleverna själva ska få bestämma vad de ska göra när de, myndiga och vuxna, lämnar gymnasiet.

I Aftonbladet ifrågasätter Joakim Medin om Försvarsmakten, likt universitet, företag och andra myndigheter, ska ges möjligheten att få informera om sin verksamhet.

Jag tror att Joakim Medin underskattar våra unga killar och tjejers förmåga till kritiskt tänkande. Jag tror att han underskattar förmågan att själv fatta kloka och väl genomtänkta beslut.

Det nya försvaret ska vara professionellt, välövat och snabbt gripbart för insatser i Sverige eller utomlands. En konsekvens av riksdagens beslut är således att Försvarsmakten måste rekrytera flera tusen personer varje år.

Vi gör det via annonskampanjer. Vi gör det med hjälp av arbetsförmedlingen. Vi gör det genom att i skolor informera om Försvarsmaktens verksamhet.

Vi berättar om de möjligheter som finns att, likt Joakim Medins egna exempel - läkare, sjuksköterskor, lärare och biståndsarbetare – göra en insats i ett konflikthärjat Afghanistan eller ett översvämmat Arvika.

Sen är det upp till killarna och tjejerna som tagit del av vår information att själv fatta beslutet.

Vi är nämligen helt övertygade om att de klarar det.

Erik Lagersten

Försvarsmaktens informationsdirektör

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt