Säpo sviker svenska muslimer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Den som tar risker för yttrandefriheten måste kunna räkna med samhällets skydd

DEBATT Sverige utsattes för ett försök till självmordsattentat den 11 december. Lyckligtvis var det bara attentatsmannen själv som drabbades. Den 29 december greps fem personer i Danmark anklagade för förberedelse till terroristbrott. Enligt polisen planerade gruppen ett attentat mot Jyllands-Postens lokaler i Köpenhamn. Tre av de misstänkta är bosatta i Sverige och har svensk medborgarskap och ytterligare en har sin bostadsadress i vårt land.

Några dagar efter självmordsbomben publicerade Säpo rapporten "Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige." Där framgår att Säpo ser samarbetet med muslimska organisationer som ett viktigt medel att förebygga radikaliseringen bland unga muslimer. Jag motsätter mig naturligtvis inte detta men jag vill ändå betona att det finns ett betydligt kraftfullare motmedel i en öppen inom-muslimsk debatt. En sådan debatt finns, men om den inte ska kvävas i sin linda, måste de människor som tar stora risker för demokratin och yttrandefriheten räkna med att få skydd från samhället när de utsätts för hot och misshandel.

De misslyckade och avvärjda attentaten till trots tror jag tyvärr inte att det svenska samhället ännu förstått allvaret i hoten från de extrema islamistiska grupperingarna. Den restriktiva inställning Såpo hittills visat till personskydd är ett exempel på detta. Det är synd, för Säpo skulle kunna spela en viktig roll för att göra den viktiga inom-muslimska debatten möjlig.

Jag har mött lokalpolitiker och även medborgare i allmänhet, inte minst tjejer och kvinnor som sagt sig inte våga ge utryck för sin mening. Jag har också träffat muslimer som trots hot och trakasserier vågat hävda sina eller andras rättigheter. Tyvärr har de inte fått det stöd och skydd som varit påkallat.

Det är inte värdigt ett demokratiskt samhälle att muslimer som tagit en debatt och behövt skydd ska mötas av ord som att de får skylla sig själva som debatterar mot extremister. Genom musikern Kadafi Husseins kamp för att ungdomar i Rinkeby skulle kunna samlas och lyssna till musik, fick vi ökad kunskap om den somaliska extremistgruppen al-Shabab. Kadafi Hussein fick inte något skydd trots att han utsattes för både hot och misshandel.

Samhället kan inte förvänta sig att människor i förorterna ska ta den viktiga kampen mot de extrema krafterna men strunta i att ge dem skydd när de hotas. Gruppen som kan få personskydd är idag alltför smalt definierad av Säpo, endast kungafamiljen, regering och riksdag omfattas av detta skydd. Säpo har en alltför snäv syn på sitt uppdrag när man bortser från att där ingår inte bara personskyddet av statsledningen utan också författningsskyddet inklusive försvar av yttrandefriheten. Regeringen har därför mot bakgrund av det bristande personskyddet anledning att förtydliga uppdraget till Säpo. Utöver Säpo måste även andra myndigheters förmåga att analysera hotbilder utvecklas.

Efter det misslyckade självmordsattentatet, där självmordsbombaren angav Lars Vilks rondellhundar bland motiven, läser vi i tidningarna att skyddet mot Lars Vilks har stärkts. Han bevakas numera dygnet runt av polisen. Jag tycker det är bra exempel på det skydd av yttrandefriheten som Säpo ska ägna sig år men undrar samtidigt hur Säpo resonerat i detta fall. Mig veterligen tillhör Lars Vilks inte någon av de kategorier som Säpo säger sig skydda. Varför får Lars Vilks skydd men inte tex Kadafi Hussein? Båda hotas av våldsbejakande muslimsk islamistisk extremism.

Jag kan inte låta bli att fundera om det fortfarande år 2010 är skillnad på folk och folk. En vit man ska självklart skyddas men en svart man från Rinkeby får skylla sig själv om han tar strid med extremisterna för att inte tala om en kvinnor. Hur Säpos chef Anders Danielsson förklarar detta är ett faktum som jag blivit alltmer undrande inför. Men mot bakgrund av Säpos ljumma inställning till författningsskyddet blir det även svårt att ta det Statsminister Fredrik Reinfeldt sa i sitt jultal om att värna Sveriges demokratiska värderingar på fullt allvar. Jag väntar mig att regeringen talar om för Säpo att yttrandefrihet inte bara är ett privilegium för vita svenskar utan omfattar alla män och kvinnor som lever och verkar i Sverige.

Carina Hägg, internationell talesperson, S-kvinnor

Publisert: