Debatt

Anders Borg stoppar hjälp till skuldsatta

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

S-politiker: Moderaterna anser att förbättrad skuldsanering skulle minska betalningsmoralen

Överskuldsatt. De flesta kommer säkert att tänka på TV3:s program ”Lyxfällan”. Överkonsumtion av lyxprylar och slarv med ekonomin som går att räta ut genom försäljningar och nya rutiner. Så ser inte verkligheten ut för alla som är överskuldsatta. För en del kan den ekonomiska situationen vara olösbar. Då kan skuldsanering vara en lösning. De allra flesta som är i behov av skuldsanering är människor som på många år inte kunnat betala sina skulder. De kan ha drabbats av arbetslöshet, sjukdom, dödsfall i familjen eller skilsmässa – en livskris som också drabbar individen ekonomiskt. Alla har inte haft möjlighet att spara till en buffert, eller en årslön på banken.

Vår e-post fylls av berättelser av människor som vädjar om hjälp. ”Huset var dyrt – men vi hade båda arbete. Det skulle ge oss mindre restid mellan jobben, mer tid till familjen och barnen. Det vi inte kalkylerade med var att Anders skulle få cancer. På mindre än 3 månader var jag ensam, med två barn och bara en deltidslön. Jag hade inte råd, huset fick säljas till underpris och jag stod kvar med skulderna.” Så skriver Karin som avslutar med att hon inte vet hur hon ska orka.
 

Riksdagen ska i dag fatta beslut om regeringens förslag, ”Bättre möjlighet till skuldsanering”. Men med regeringens förslag blir det just inte så mycket bättre. Regeringen har valt att plocka upp så få förslag till förbättringar. Färre riskerar att få möjlighet att komma ut ur det utanförskap som överskuldsättning innebär.

Regeringens utredare, tillika riksdagsledamoten, Jan Ertsborn (FP) säger att det finns en bred enighet bland de övriga allianspartierna till större förändring i lagen och pekar ut Anders Borg och Moderaterna som de som bromsar lagändringen. Anders Borgs förklaring är att om det blir lättare att få skuldsanering skulle det leda till att betalningsmoralen minskar. Dessutom skulle, enligt Borg, bankerna i så fall bli mer återhållsamma med att låna ut pengar till människor med låg inkomst.

Sverige har i dag en av de mest restriktiva lagstiftningarna vad gäller skuldsanering. Andra länder har andra system där fler får denna möjlighet tills skuldsanering. Där får människor ändå låna pengar av banker.

Det går inte att se någon andra förklaringar till att Anders Borg och Moderaterna inte vill underlätta för fler att få skuldsanering än ideologiska. Den individ som satt sig i skuld ska ovillkorligen reda ut detta själv. Men fakta visar att det faktiskt går att skapa möjligheter för både minskat utanförskap och minskad fattigdom. Det är lönsamt både för individen och för samhället.
 

Fattigdom går i arv och fattiga barn har fattiga föräldrar. Kunskapen om barns och ungas situationer i överskuldsatta familjer är undermålig. Men att föräldrars ekonomi påverkar barnens situation finns det full enighet om. Vägen ur fattigdom är enligt regeringen att se till att det lönar sig att arbeta. Och då kan skuldsanering vara ett alternativ.

Skuldsanering är en rehabilitering som fungerar. Betalningsmoralen bland dem som beviljas skuldsanering är mycket hög. Hela 95 procent uppges klara sin skuldsanering. Ibland är det både rationellt och ekonomiskt att sätta människan först.

Det är dags för regeringen att göra om och göra rätt och återkomma med förslag till riksdagen så att fler får möjlighet till skuldsanering och kunna återkomma till ett aktivt ekonomisk liv.

Carina Ohlsson
Riksdagsledamot (S) och vikarierade ordförande i civilutskottet

Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot (S) och ledamot i civilutskottet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik