ÅSIKT

Klipp inte av viktig livlina till Somalia

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Säkerställ att svensk-somalier kan fortsätta överföra pengar

Foto: Många i Somalia är beroende av pengar som anhöriga i andra länder skickar till dem (personerna på bilden har inget med texten att göra).

De senaste åren har flera svenska banker nekat att medverka till penningöverföring till Somalia.

Antingen genom att inte öppna några bankkonton eller genom att stänga ner befintliga för företag som bedriver penningöverföring. Dock finns det fortfarande ett antal penningöverföringsföretag som har kvar sina konton. Men nu är även dessa hotade.

Förklaringen till att bankerna inte velat medverka till överföringar till Somalia har varit att verksamheten har haft en för hög risk och att bankerna inte har koll på mottagarna av pengarna, då pengarna oftast går via en bank i Dubai och sedan vidare till Somalia; man har inte kunnat följa hela kedjan till slutkunden. Detta trots att penningöverföringsföretagen har följt de lagar och rutiner som finns för att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism, och har fått sitt upplägg av verksamheten godkänd av Finansinspektionen.

Svenska banker erbjuder inte heller traditionella utlandsbetalningar till Somalia, eftersom där saknas internationella korrespondentbanker. Därav behovet av alternativa vägar. Om man nu stoppar de kvarvarande företagens bankkonton, stryper bankerna aktivt den enda livlina som miljontals människor i Somalia har att förlita sig på, då det är dessa bankers konton som används för att skicka pengarna till Somalia via Dubai.

Penningöverföringar, så kallade remitteringar, till Somalia utgör mellan 25-45 procent av landets ekonomi och överstiger vida det globala biståndet från utlandet. Över 40 procent av de människor som bor i Somalia är beroende av remitteringar från utlandet för att upprätthålla ett normalt liv. Remitteringarna från Sverige till Somalia beräknas  försörja hela 100 000 familjer.

Enligt Världsbanken skickar den samlade somaliska diasporan varje år cirka 1,3 miljarder dollar till Somalia, som ett uttryck för solidaritet, starka band och generositet. Från Sverige skickas 500 miljoner kronor, mer än dubbelt så mycket som Sveriges bistånd till landet.

Vi måste verka för att all typ av finansiering av terrorism bekämpas. Samtidigt behöver vi hitta en lösning för diasporan att fortsatt ha en möjlighet till att hjälpa nära och kära i hemlandet. Om svenska banker helt skulle stoppa penningöverföringar till Somalia kommer hundratusentals människoliv att påverkas.   

Konsekvenserna om denna kanal för överföring av pengar stryps kommer inte att låta vänta på sig. Biståndsprojekt som är viktiga för Somalias återuppbyggnad kommer att stoppas. Barn och sjuka kommer att drabbas hårt. Investeringar från svenska företag och diasporan kommer även de att avstanna i ett land med väldigt hög arbetslöshet och svåra förutsättningar.

En annan påtaglig risk är att dagens kunder, i brist på andra möjligheter, hittar mindre seriösa kanaler för att föra ut stora pengar från Sverige. I dag vet bankerna vilka som är avsändare, mottagare och pengarnas ursprung. Används andra vägar förlorar myndigheter kontroll, vilket kommer att försämra myndigheternas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi anser att den svenska regeringen bör agera för att få Finansinspektionen, representanter för penningöverföringsföretagen, Bankföreningen och de svenska bankerna att komma fram till vad man kan göra för att säkerställa att den enda kanalen som finns för svenska kunder att skicka pengar till Somalia inte stoppas av de svenska bankerna. Vidare bör den svenska regeringen ta upp frågan internationellt med Världsbanken och övriga EU-länder. Diasporan i Sverige är inte de enda som har liknande problem. Tillsammans kan regeringen och aktörerna hitta lösningar som säkerställer många somaliers fortsatta överlevnad.

Amir Adan,

riksdagsledamot (M)

Arhe Hamednaca,

riksdagsledamot (S)

Mussie Ephrem,

statsvetare, handläggare på Forum Syd

Erik Wahlberg,

jurist, Specialist på finansiella företag