ÅSIKT

Utförsäkringarna fungerar inte

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Annika Strandhäll (S) om sjukförsäkringen

Annika Strandhäll

Utförsäkringarna fungerar inte. De är ineffektiva, tar energi och resurser från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samtidigt som de drabbar enskilda personer hårt. De borgerligas försök att dölja sjukskrivningstalen har inte lyckats: sjukskrivningarna har ökat med 55 procent sedan 2010. Det är ödesdigert för svensk ekonomi. Nu måste vi lägga kraft på åtgärder som fungerar, inte hålla fast vid partipolitisk prestige.

Att ta bort utförsäkringarna är dock inte, som Forssell skriver, liktydigt med att ta bort hela rehabiliteringskedjan. Den sjuke ska ha rätt till avstämningspunkter och tidig rehabilitering. Den som är sjukskriven i längre tid än två månader löper stor risk för ett långt sjukfall. Hit ska vår energi riktas. Att lägga en stupstock vid dag 914 hjälper inte inflödet in i långa sjukskrivningar, det säger sig självt.

Många mår mycket dåligt över den osäkerhet och ekonomiska stress som den bortre tidsgränsen innebär. Det kan snarare förvärra sjukdomen och förlänga sjukskrivningen. Det har varken den enskilda eller Sverige råd med.

Vi är eniga om problembilden: allt fler som blir sjuka är kvinnor med psykiska diagnoser. Det är helt rätt att vi ska lägga vår energi på att stötta dem tillbaka till jobb. Forsell säger själv att sjukförsäkringen ska ge trygghet vid sjukdom. Jag håller med. Människor blir friska av ett bra arbetsmiljöarbete och av individanpassad, tidig rehabilitering. Inte av att bli utförsäkrad till fattigdom och osäkerhet.

Annika Strandhäll

Socialförsäkringsminister (S)

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik