Israel och Palestina kan dela samma land

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Forskare: Det går att finna en fredlig lösning på konflikten - men då krävs nytänkande

En israelisk soldat begravs. I Gaza ser en palestinsk kvinna sitt hem i ruiner. Men det kan finnas en lösning på konflikten, menar forskare.
En israelisk soldat begravs. I Gaza ser en palestinsk kvinna sitt hem i ruiner. Men det kan finnas en lösning på konflikten, menar forskare.

Gaza brinner. Igen.

Med kuslig regelbundenhet drar den israeliska militärmakten in i Gaza. Dessemellan hänger ständigt ett domedagssvärd över området. Från Gaza sänds mer eller mindre hemmagjorda raketer allt längre in i Israel. Dödstalen talar sitt tydliga språk – flera tiotals, upptill hundra, palestinska offer för varje israel. Mer behöver inte sägas om styrkeförhållandena.

Det är lätt att se sommarens utbrott som en följd av att den så kallade fredsprocessen bröt samman i våras.

En lika viktig orsak förbises ofta: Israel underminerade, med stöd av USA och EU, den palestinska enhetsregeringen, stödd av både Hamas och Fatah, som sattes upp i juni. Palestinsk enhet har länge setts som en förutsättning för fred. Att denna enhet bokstavligen skjuts sönder av Israel utan mer än lama protester från omvärlden reser besvärliga frågor.

Ett pressat Hamas söker nu genom våld uppnå vad man inte kunde nå på politisk väg. Israel ser varje steg mot palestinsk enhet som ett hot och tar tillfället att ödelägga de steg mot en "normal" tillvaro som tagits i Gaza.

Allt detta pekar dock på ett mer grundläggande problem: parternas och omvärldens oförmåga – eller ovilja? - till konstruktivt tänkande för att finna en fredlig politisk lösning på konflikten.

Många befarar att Israel nu avser genomdriva sin egen enstatslösning, som lämnar palestinierna utanför, åt sitt öde i små enklaver - eller i grannländer. Den tvåstatslösning som de senaste årtiondenas fredprocess syftade till är död. Eller?

I flera år har en grupp israeliska och palestinska akademiker i ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet arbetat på att utveckla ett annorlunda tvåstatsscenario - ett scenario med delad suveränitet i stället för delat territorium.

Om en tvåstatslösning inte går att nå, om en enstatslösning är oacceptabel för en sida, kan man tänka sig två stater på samma territorium?

Kan man dela suveränitet över ett och samma område, som i USA genom delstater, och i EU genom överstatliga institutioner? Kan man tänka sig två statsstrukturer, en israelisk och en palestinsk, som var och en täcker hela området mellan Medelhavet och Jordanfloden, där båda existerar parallellt, men var och en svarar mot sin del av befolkningen?

Det är frågor som ställts i projektet i Lund.

Vardera staten skulle ha sina egna politiska institutioner, president, parlament, regering, och så vidare, men dessa skulle givetvis behöva samarbeta på en rad områden.

Båda staterna skulle ha en gemensam yttre gräns, gemensamt försvar, en gemensam ekonomi (efter en övergångsperiod) och gemensam, harmoniserad och/eller separat lagstiftning.

Parallella rättsystem är ingenting nytt i historien. I medeltidens Europa hade kyrkan, fursten, utbildningsväsendet och skråna sina egna rättssystem, i det osmanska imperiet hade muslimer, kristna och judar var och en sin egen familjerätt, och i dagens Israel finns sharia-domstolar för muslimer.

Parallella stater skulle ge fri rörlighet över hela området för både israeler och palestinier, rätt att bosätta sig var man vill, en rätt som vi i västvärlden tar för given. Det vore ett sätt att hantera existerande bosättningar, men också flyktingproblematiken.

För palestinierna skulle det innebära att de fick sin egen stat, och för Israel att den judiska staten kunde vara både judisk och demokratisk.

Framförallt skulle det vara en möjlighet för israeler och palestinier att få slut på konflikten, vilket är vad som till sist krävs för att båda folken ska kunna leva samman i fred och säkerhet.

Orealistiskt? Kanske. Syftet är inte att presentera en färdig fredsplan, enbart att föra in nya tankar i debatten i ett läge där fredprocessen är död, förhandlingar tystnat och vapnen talar.

Mathias Mossberg

-

Publicerad: