ÅSIKT

Inga förslag från S om hur jobben ska bli fler

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik om ungdomsarbetslösheten från M och MUF

Över kvarts miljon fler har ett jobb att gå till jämfört med 2006. 50 000 fler unga jobbar i dag jämfört med för åtta år sedan och de är främst i den privata sektorn; i butiker, restauranger och andra delar av tjänstesektorn som de jobben vuxit fram. Detta är jobb. Det är inte socialdemokratiska löften om platser.

Att det är fler unga som har ett jobb att gå till det är inte en slump utan resultatet av regeringens jobbpolitik. Vi prioriterar att fler unga ska känna den trygghet, frihet och känsla av menig som ett jobb ger. Därför har regeringen ett mål om att 350 000 fler ska ha ett jobb att gå till 2020.

Sverige har ett unikt utgångsläge då vi har bland den lägsta långtidsarbetslösheten av unga i hela EU. Men att ännu fler unga ska ha ett jobb är en av regeringens viktigaste uppgifter. Vi har därför ett tiopunktprogram för fler unga i jobb. Det handlar bland annat om mer utbildning och studiemotiverande kurser vid folkhögskola för unga som saknar slutbetyg, stöd till alla unga i deras jobbsökande, tidiga insatser för de unga som riskerar långtidsarbetslöshet, YA-jobben och studentmedarbetaravtal.

Socialdemokraternas fagra ord är inget annat än tom retorik. Deras så kallade 90-dagarsgaranti har testats förr och dömts ut som ineffektiv och låsa fast unga i olika åtgärder. Men nu är det alltså dags för samma gamla recept igen – lova allt till alla samt gömma och glömma de som inte få plats.

Stefan Löfven saknar konkreta förslag på hur jobben för unga ska bli fler. Istället vill han göra det dyrare att anställa unga. Han svartmålar arbetsmarknaden och hans förslag är en platspolitik – inte en  jobbpolitik. Hur ska det leda till fler jobb för unga?

Vi har ett tydligt besked till Sveriges unga: alla behövs och jobben för unga ska bli fler. Inte färre.

Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmarknadsminister

Erik Bengtzboe (MUF)

Ordförande Moderata ungdomsförbundet

ARTIKELN HANDLAR OM