ÅSIKT

Okunnigt om vår politik mot tiggeriet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Paula Bieler om SD:s kampanj mot tiggeri

Foto: TT
Paula Bieler

I sin artikel påstår Aaron Israelson och Rola Brentlin att Sverigedemokraterna i vårt arbete mot det organiserade tiggeriet ska ha bortsett från fakta. Deras argumentation visar hur illa de satt sig in i vad vi sagt och varför.

Sedan en tid tillbaka tar sig allt fler människor till Sverige för att försörja sig genom att tigga på våra gator. I praktiken står vi som samhälle inför tre alternativ:

Vi kan antingen öppna landet gränser för världens fattiga men förvägra dem tillgång till våra välfärdssystem innan de själva bidragit. Den splittring detta skapar och den acceptans för mänsklig misär det medför är dock inget att förorda.

Vi kan också öppna våra gränser och försöka införliva samtliga som kommer hit i våra trygghetsnät. Men detta skulle inom kort leda till välfärdssystemens kollaps.

Slutligen kan vi, vilket jag och SD förespråkar, bygga en stabil välfärdsstat som fångar upp de av våra medborgare som behöver stöd. Vi kan därigenom agera förebild så att andra länder kan ta ansvar för sina medborgare. Men detta kommer aldrig att ske så länge vi låter andra länder smita undan detta ansvar, vilket är just vad vi gör då vi låter människor leva på gatorna i vårt land.

Det är bra och viktigt att frågan om hur de som lever i tiggeriets utanförskap kan integreras i samhällen lyfts. Jag hade dock föredragit en konstruktiv och ärlig debatt om vilken väg Sverige ska välja för att hjälpa framför osakliga påståenden och insinuationer om mina och mitt partis intentioner.

Paula Bieler

Integrationspolitiskt talesperson (SD)

ARTIKELN HANDLAR OM