ÅSIKT

Ta upp kampen mot marknadsdiktaturen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Det blev som LO-juristerna befarade inför Alliansen. Tiotusentals människor kommer att förlora sin rätt till sjukförsäkringen. Försäkringskassan hade (cyniskt nog) beräknat att ”bara” 20 000 skulle förlora rätten till sjukpenning. Verkligheten visar att det kan röra sig om 60?000 personer. Det är i mitt tycke 60?000 för många. En är en för mycket.

Att detta överhuvudtaget kan ske är märkligt. Alla som uppbär någon form av ”vit” lön betalar en del av lönen till socialförsäkringssystemet. Vi har avstått 27,88 procent av lönen i de löneförhandlingar som fördes under mitten av 50-talet och fram till någon gång på 80-talet. Förutom den del vi betalar till arbetsgivaren i arbetsgivaravgift så läggs det till en allmän löneavgift, en avgift som arbetsgivaren betalar in till statskassan.

Summan blir 32,42 procent av lönekostnaden. I genomsnitt motsvarar 27,88 procent 6?000 svenska kronor i månaden för LO:s medlemmar. Vad TCO och höglöneförbundens medlemmar betalar i genomsnitt vet jag inte men det drar in sammantaget cirka 520 miljarder till försäkringen.

Vår försäkring gick med ett överskott på 100 miljarder 2003. Även om det berodde till största delen på ”pappersvärdeökning”. Inkomsterna från vår avgift översteg utgifterna med över 10 miljarder. Ändå så marknadsförde statsmakten, genom media bland annat att pengarna i försäkringen skulle ta slut om inget gjordes.

Fusket skall givetvis bekämpas, men jag tror att sjuka och arbetslösa fick betala den ekonomiska nedgången som var då. Man förde över pengar från vår försäkring till statskassan. Försäkringen skulle få ett överskott på mellan 8 och 10 miljarder per år i genomsnitt kommande år även om man inte hade försämrat rätten till försäkringen. Nu är det dags igen och en regering som tydligt visat sin nonchalans emot vårt trygghetssystem och inte drar sig för att stjäla av oss för att se till att hålla produktionen, aktieägare och storkapitalet ekonomiskt skadelösa vid kommande ekonomisk nedgång.

Nu är det dags för facket att ta upp kampen mot marknadsdiktaturen som håller på att ta makten i Sverige. Vi måste sluta oss samman alla vi som tror på rättvis fördelning av våra produktionsmedel och solidarisk finansierad trygghet. En trygghet för alla oberoende av livssituation. En trygghet som bygger på de tre grunderna: värme, mättnad och god hälsa.

Lennart Önblad

IF Metall, socialdemokrat