Klimatförändring i medieklimatet?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-07-21

Fred Goldberg: Media börjar ifrågasätta gällande teser om klimatförändringar

Det finns inga bevis för att koldioxidutlsläpp påverkar klimatet enligt Fred Goldberg. Här, en utklädd protest där ledarna för G8-länderna har ballonger som visar hur mycket koldioxid var land släpper ut.

”Debatten är över, vetenskapen är solid”, så låter det ofta i svensk klimatdebatt. Vetenskapsmän, media och politiker tycks befinna sig i en ”varm konsensus”. Svenska riksmedia verkar också sedan länge ha övergivit seriös journalistik och källkritik när det gäller granskning av koldioxidhypotesen. Katastrofrubrikerna talar sitt tydliga och skrämmande språk. På lokal nivå och i lokala media däremot, är debatten livlig.

En ”klimatförändring” tycks dessbättre vara på gång även i våra riksmedia. Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen och Vetenskapsradion har alla i artiklar, insändare och program börjat ifrågasätta gällande teser.

Det tycks som att det finns ett uppdämt behov av objektiva fakta i klimatdebatten vid sidan av den ständigt pågående hysterin. Kanske börjar ”hjärntvätten” släppa något.

Att detta förr eller senare var ofrånkomligt beror sannolikt på att man genom ensidig propaganda bara kan undanhålla sanningen en kortare tid, ty i princip alla tillgängliga data pekar i dag på att koldioxidhypotesen är djupt felaktig.

Eliten från klimatkonferensen i Tällberg försöker i dagarna genom svepande formuleringar dölja detta, men faktum kvarstår, någon långsiktig uppvärmningstrend som beror på koldioxid finns inte och har aldrig funnits.

När det gäller temperaturstatistik i allmänhet kan vad som helst påvisas genom val av utgångspunkt. Det är därför ingen slump att klimat-alarmister pekar på tiden från 1975 till 1998 som bevis för sina påståenden om koldioxidens klimatpåverkan.

Väljer man ett intervall från 1998 till 2008 eller 1945-1975 blir resultatet det motsatta.

Väljer man ett längre intervall, till exempel från 1000-talet fram till i dag så kan man också konstatera en avkylning totalt sett, trots våra utsläpp av koldioxid de senaste decennierna.

De katastrof­scenarier man pekar på härstammar från ofullkomliga datamodeller som i dagsläget inte kan ta hänsyn till komplexa företeelser i klimatsystemet, såsom molnbildning, vattenånga, havsströmmar eller solinstrålning. Även påståendet om att haven är satta under kraftig uppvärmning kan också förkastas med nyligen redovisad forskning.

”Tällbergseliten” påstår att ”Stockholmsinitiativets” mer klimatrealistiska företrädare slår in öppna dörrar när man pekar på mer angelägna problem att ta itu med, nämligen utfiskningen av haven, avverkningen av regnskogarna samt behovet av medicin och vatten till de allra fattigaste.

I Tällbergskonferensens upprop finns emellertid ingenting av detta utan endast en ensidig och meningslös fokusering på att minska koldioxidhalten i atmosfären från dagens 380 till 350 ppm (miljondelar). En fokusering som kommer att dra enorma resurser från seriöst miljöarbete till nonsensåtgärder.

Smutskastning har heller inget i en seriös debatt att göra, att som ”Tällbergskändisarna” antyda att meningsmotståndare och tusentals forskare världen över skulle vara mutade av amerikanska oljeintressen är tyvärr ett tragiskt återkommande tema, absurt i sin antiamerikanska paranoia eftersom det sannolikt inte finns någon grupp i världen som tjänat mer på det inbillade klimathotet än just olje- och energiproducenterna.

Var finns bevisen för dessa anklagelser? ”Diskutera inte vetenskapen – bekämpa personen – upprepa mantrat” tycks vara ”klimatalarmismens” kännetecken. Många oberoende forskare har fått smaka på den medicinen.

Att IPCC-forskarna och dessas ”svans” själva är djupt beroende av miljardbelopp i statliga forskningsmedel för sin ”forskning” och sina karriärer talar man i sammanhanget väldigt tyst om.

Debatten kring koldioxidhypotesen var över, trodde kanske vissa. På intet sätt! Den har just börjat – även i Sverige.

Eller som den engelske vetenskapsmannen Thomas Huxley en gång uttryckte det: “Vetenskapens stora tragedi – en ren och klar hypotes – dräpt av ett uselt fakta”

Dagens debattör

Fred Goldberg

65 år, docent och klimatanalytiker, Lidingö.